Del på facebook

Kulturelle formål

​Er du arrangør af en kulturaktivitet, kan du søge om økonomisk støtte fra vores kulturelle puljer 

Bornholms Regionskommune vil gerne støtte et bredt og levende kulturliv på Bornholm. Der er derfor etableret to kulturelle puljer, som hvert år yder støtte til aktiviteter inden for musik, teater, litteratur, kunst, natur- og kulturhistorie.

Puljerne bliver administreret af Kunst-og Kulturhistorisk Råd og Musik-og Teaterrådet, som er nedsat af kommunalbestyrelsen.
 

​Hvem kan søge støtte?

Alle kan søge; herunder foreninger, interessegrupper, enkeltpersoner og institutioner, der professionelt som på amatørbasis formidler kultur til en bred og åben kreds.

Hvad kan jeg søge støtte til?

Tilskud/underskudsgaranti gives til arrangementer/initiativer, som normalt ikke vil kunne gennemføres uden økonomisk støtte. Se de enkelte råds handlingsplaner for yderligere retningslinjer.

Du kan ikke forvente støtte til:
 
  • Drift
  • Arrangementer af velgørenhed, religiøst, kommercielt eller politisk formål
  • Aktiviteter, der på ansøgningstidspunktet er under afholdelse eller er afholdt
  • Fortæring

Generelt forventes støtte fra anden side f.eks. entreindtægter, egenbetaling, øvrige fonde.

Hvordan og hvornår søger man tilskud?

Du kan søge om støtte tre gange årligt. Ansøgningerne vil blive behandlet i februar, juni og oktober.  Ansøgningsfristerne vil løbende blive udmeldt på brk.dk
 
Udfyld ansøgningsskemaet digitalt eller send det til via mail til kultur og fritid kf@brk.dk eller post til Center for Natur, Miljø og Fritid, Ullasvej 17, 2.sal, 3700 Rønne
 
Benyt linket "ansøgningsskema" i den blå boks til højre på siden, hvis du ønsker at søge om tilskud/underskudsgaranti til arrangementer/initiativer. 

        

Vær opmærksom på, at ansøgninger som udgangspunkt vil blive offentlig tilgængelige, idet Bornholms Regionskommune opererer med åbne dagsordner og postlister. 

Læs mere om åbne postlister

Hvad er jeg forpligtet til, når jeg har modtaget støtte?

1. Aflæggelse af regnskab
Alle tilskudsmodtagere skal indsende et regnskab efter arrangementets afvikling. Kommunens bidrag skal fremgå tydeligt.

Regnskabet skal indsendes inden for 1 år fra bevillingsdatoen. Såfremt denne tidsfrist ikke overholdes, bortfalder bevillingen og udbetalte tilskud vil blive påkrævet tilbagebetalt til regionskommunen.

I de tilfælde, hvor den fulde bevilling ikke er anvendt, skal det resterende beløb tilbagebetales til regionskommunen. Såfremt der er modtaget tilskud fra øvrige bidragsydere, forventer regionskommunen, at modtage den forholdsmæssig andel tilbagebetalt. 

2. Afrapportering
Sammen med regnskabet skal der indsendes en afrapportering, der som minimum forholder sig til de i ansøgningen opstillede succeskriterier, som f.eks. antallet af besøgende/tilhørere.    
Herudover modtages gerne billedmateriale som dokumentation for den afholdte aktivitet. Billederne stilles til rådighed for Bornholms Regionskommune til markedsføring af regionskommunens kulturindsats.

3. Kreditering
Tilskudsmodtagere skal lade det fremgå af deres markedsføring, at arrangementet er støttet af Bornholms Regionskommune.

Hvordan behandles min ansøgning?

Der kan bevilges støtte i to former:

Direkte tilskud - Dette tilskud udbetales i det år, som det er bevilget, og efter aftale med sekretariatet for de kulturelle råd. 

Underskudsgaranti - Garantien udbetales efter modtagelse af et regnskab, der viser et underskud. Viser regnskabet, at det reelle underskud er større end den givne underskudsgaranti, udbetales kun det beløb, som der er givet tilsagn om. Viser regnskabet, at det reelle underskud er blevet mindre end den givne underskudsgaranti, udbetales kun det reelle underskud. 

Hvornår bliver min ansøgning behandlet?

De kulturelle råd behandler ansøgningerne inden for en måned fra ansøgningsfristen. Svar sendes umiddelbart efter rådsmøderne.

Du kan finde datoerne for de enkelte råds møder på brk.dk

Kan jeg låne udstyr? 

Bornholms Regionskommunes Musik- og Teaterråd råder over en mindre andel af musikudstyr og et filmlærred, som kan udlånes til almennyttige kulturelle arrangementer.  


Musikudstyret består af et el-piano med tilhørende anlæg, en guitarforstærker, et basanlæg og et mindre PA-anlæg. Filmlærredet er mobilt og har en størrelse på 305 x 228 cm.

Udstyret kan mod betaling af en mindre afgift udlånes til institutioners og foreningers offentlige koncerter, skolekoncerter, workshops og lignende arrangementer. Dog kan filmlærredet også udlånes til skoler.

Du kan læse mere om udstyret og retningslinjer for udlån af dette til højre.

Henvendelse vedrørende udlån af udstyr
Musikudstyret udlånes via Musikhuzet Bornholm, tlf. 56 95 94 04 eller info@musikhuzet.dk 
For så vidt angår lån af PA-anlægget kontakt kulturkonsulent Louise Krogsriis, tlf. 56 92 13 23 eller louise.krogsriis@brk.dk

N.B. Henvendelsen skal ske mindst 14 dage, før musikudstyret skal anvendes.

Send Digital Post

Vælg emne herunder og log på med MitID...

Søg om tilskud til kulturaktiviteter
(Virksomhed)

Søg om tilskud til kulturaktiviteter
(Borger)

DP-small.png

Ansøgningsfrister 2024

Følgende frister gælder ansøgninger både til Musik- og Teaterrådet og Kunst- og Kulturhistorisk Råd:

- 8. januar 2024

- 22. april 2024

- 30. september 2024

Kulturelle tilskud

Retningslinjer for tilskud fra de kulturelle puljer (PDF)

Ansøgningsskema

Afrapporteringsskema (PDF)

Du skal vedlægge et budget for det projekt, som du søger tilskud til. Hvis du har brug for det, kan du rekvirere en budgetskabelon ved at skrive til kf@brk.dk