Del på facebook

Råstoftilladelser

Bornholms undergrund er rig på råstoffer, og nogle af disse findes i Danmark kun på Bornholm. Udnyttelsen af råstofferne er reguleret i "Råstofloven" og rammerne for indvindingen er defineret i råstofplanen. Ifølge råstoflovens § 42, har kommunalbestyrelsen på Bornholm ansvaret for såvel tilladelser, sagsbehandling og tilsyn som kortlægning og planlægning. I resten af landet ligger ansvaret hos regionsrådene.

 

Erhvervsmæssig råstofindvinding kræver tilladelse efter råstofloven, mens indvinding til eget forbrug eller prøvegravninger over 200 m³ pr år skal anmeldes til Center for Natur, Miljø og Fritid, før indvindingen påbegyndes. Indvindinger til eget brug og prøvegravninger under 200 m³ pr år kræver ingen tilladelser/anmeldelser efter råstofloven, men det er indvinders ansvar, at sikre at gældende lovgivning i øvrigt overholdes. Indvindingstilladelser på havbunden administreres af Naturstyrelsen.

 

Hvis du vil søge om tilladelse til råstofindvinding, skal du udfylde og indsende et ansøgningsskema samt et VVM-anmeldeskema til Center for Teknik & Miljø på nmf@brk.dk.

Skemaerne kan hentes her på hjemmesiden ved at klikke på linket til højre, hvor du også finder skema til anmeldelse af ikke erhvervsmæssig råstofindvinding eller prøvegravning.

 

Under behandling af en ansøgning er der mange detaljer som skal undersøges, ligesom der både indgår høringsfaser af naboer og div. myndigheder, samt 4 ugers klagefrist inden den endelige råstoftilladelse kan udnyttes. Hvor lang tid det tager at behandle en råstofsag afhænger af mange faktorer, som kan variere fra sag til sag, da der kan være stor forskel på hvor mange andre interesser der er i det område, hvor indvindingen ønskes foretaget. Det er derfor svært at give et konkret bud på sagsbehandlingstiden, men der vil oftest gå mindst 9 mdr., fra sagen er fuldt oplyst til indvindingen kan påbegyndes. En tilladelse indeholder normalt en række vilkår om driftstider, støjkrav, støvbekæmpelse, sikkerhedsstillelse, samt krav om udfærdigelse af en grave-og efterbehandlingsplan mm.

 

Når tilladelsen er endelig foranlediger Center for Natur, Miljø og Fritid, at vilkår om efterbehandling m.v. tinglyses på ejendommen. Der skal betales afgift for tinglysningen efter gældende takst. Teknik & Miljø vil opkræve afgiften af ansøger når tinglysning af deklarationen er foretaget.

 

Før indvindingen kan påbegyndes skal der stilles økonomisk sikkerhed for at efterbehandlingen kan udføres. Størrelsen af denne efterbehandlingsgaranti (sikkerhedsstillelse) beregnes af kommunen ud fra bl.a. efterbehandlingsplanen, samt hvor stort det største areal er, som forventes at være åbent under indvindingen. Dette vil være nærmere beskrevet i råstoftilladelsen.

 

Center for Natur, Miljø og Fritid

Anmeldelsesskema

Gem PDF hos dig selv - udfyld og send PDF til Natur, Miljø og Fritid

VVM

Anmeldelsesskema

Gem PDF hos dig selv - udfyld og send PDF til Natur, Miljø og Fritid

Prøvegravning

 

Ansøgningsskema

Gem PDF hos dig selv - udfyld og send PDF til Natur, Miljø og Fritid

Erhvervsmæssig råstofindvinding

Anmeldelsesskema

Gem PDF hos dig selv - udfyld og send PDF til Natur, Miljø og Fritid

Ikke Erhvervsmæssig råstofindvinding