Foto af BAT bus
Del på facebook

BATs rådgivende bestyrelse

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Kommunalbestyrelsen besluttede ved vedtagelsen af budget 2023, at oprette en rådgivende bestyrelse for BAT.

Den rådgivende bestyrelse følger BAT som kritisk og konstruktiv sparringspartner for at sikre fremdrift og blandt andet bistå med strategisk tænkning, struktur og kobling til den grønne mobilitetsstrategi. Bestyrelsen er at betragte som et rådgivende organ for BATs ledelse.

På møde i Kommunalbestyrelsen den 27. april 2023 blev kommissorium for BATs rådgivende bestyrelse vedtaget og der blev udpeget fem medlemmer fra Kommunalbestyrelsen til BATs rådgivende bestyrelse. Udpegningen følger valgperioden for Kommunalbestyrelsen. Herudover deltager én medarbejderrepræsentant for BAT (TR for chaufførerne) og en repræsentant fra BATs brugerråd. Som tilforordnet deltager den ansvarlige direktør og trafikchefen.

Medlemmer af BATs rådgiv​ende bestyrelse

Formandsskabet

  • Helle Munk Ravnborg - Forperson (KB)
  • Jacob Trøst - Næstforperson (KB)

Medlemmer

  • Bjarne Hartung Kirkegaard (KB)
  • Karen Lynn Jacobsen (KB)
  • Søren Schow (KB)
  • Stig Lodberg (TR for chauffører)
  • Torsten Sletskov (BATs Brugerråd)
  • Lillian Bettina Rasch Madsen (tilforordnet direktør)
  • Niels Rasmussen (tilforordnet trafikchef)

Gå til BATs hjemmeside​

Gå til BATs side på brk.dk