afstemningssted
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Valg Kommunal- og Regionsvalg 2017

Kommunal- og Regionsvalg 2017

​Valg til Bornholms Kommunalbestyrelse

I henhold til den kommunale valglovs § 22 bekendtgøres, at der

  tirsdag den 21. november 2017

holdes valg til kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune for perioden 1. januar 2018 – 31. december 2021. Valgstederne er åbne fra kl. 8.00 – kl. 20.00.

Der skal vælges 23 medlemmer til kommunalbestyrelsen.

Valgbar til Bornholms Kommunalbestyrelse

Kandidater og stillere skal opfylde valgretsbetingelserne bortset fra aldersbetingelsen og betingelsen vedr. varigheden af forudgående fast bopæl i riget fredag den 6. oktober 2017.
Hvis betingelserne ikke er opfyldt denne dag, skal de være opfyldt kl. 12 mandag den 9. oktober 2017.

Kandidatlister

Kandidatlister kan tidligst afleveres tirsdag den 19. september 2017 kl. 12 til Valgsekretariatet.

Sidste frist for aflevering af kandidatlister er tirsdag den 3. oktober 2017 kl. 12 til Valgsekretariatet.

Vær opmærksom på følgende når du udfylder kandidatlisten

  • Kandidatlister skal afleveres på en formular, der er godkendt af Økonomi- og Indenrigsministeriet.
  • Kandidatlisten må højst indeholde navne på 27 kandidater. Det er 4 navne mere end det antal medlemmer, der skal vælges til kommunalbestyrelsen.
  • Kandidatlisten skal indeholde hver enkelt kandidats fulde navn, CPR-nummer, statsborgerskab, stilling, bopæl samt underskrift.
  • Kandidatlisten skal indeholde oplysning om listebetegnelse og være skrevet under af mindst 25 vælgere og højst 50 vælgere i regionskommunen som stillere for listen. Kandidatlisten skal indeholde oplysning om hver enkelt stillers navn, CPR-nummer og bopæl.
    NYT - Kandidatlister kan fritages for kravet om indsamling af underskrifter fra stillere
    Kandidatlister der både opnåede repræsentation ved sidste valg og stadig 9 uger før valgdagen – 19. september 2017 -  er repræsenteret i kommunalbestyrelsen, kan efter anmodning fritages for kravet om indsamling af underskrifter fra et mindsteantal stillere. For disse kandidatlister gælder et krav om indlevering af kandidatlisten senest den 19. september 2017 kl. 12, og tidligst 5. september 2017.
  • Kandidaterne skal opføres på listen i den rækkefølge, som de ønskes opført på stemmesedlen.
  • Kandidatlisten skal indeholde oplysning om, hvorvidt kandidaterne er sideordnet opstillet eller i en bestemt rækkefølge (partiliste).

 

Listeforbund og valgforbund
Kandidatlister kan støtte hinanden ved at indgå listeforbund, når de er tildelt samme bogstavbetegnelse.

Der kan kun indgås ét listeforbund mellem disse kandidatlister.

Kandidatlister kan støtte hinanden ved at indgå valgforbund, hvis de ikke er tildelt samme bogstavbetegnelse.

Hver kandidatliste kan kun indgå ét valgforbund.

Listeforbund og/eller valgforbund skal anmeldes til Valgsekretariatet senest mandag den 9. oktober 2017, kl. 12.00. Samme tidsfrist denne dag, er sidste frist for at trække anmeldelser om listeforbund og/eller valgforbund tilbage. Meddelelsen skal være underskrevet af kandidatlistens repræsentant.

Anmeldelsen skal for hver kandidatliste være skrevet under af alle de stillere, der har skrevet under på kandidatlisten og af alle kandidater på kandidatlisten.

Dog kan kandidater og stillere på kandidatlisten skriftligt bemyndige en eller flere stillere eller kandidater til at anmelde listeforbund og valgforbund.

Formularer
Formular til kandidatlisten og formular til anmeldelse af listeforbund og valgforbund fås ved henvendelse til Valgsekretariatet, Ullasvej 23 i Rønne.


 

Skema til ansøgning om overflytning til andet valgsted

Du har mulighed for at søge om at ændre afstemningssted, hvis du har brug for hjælpemidler til at afgive din stemme.

Ændringen skal være begrundet i dit handicap eller nedsatte førlighed.

Søg her om at ændre afstemningssted

Sidste frist for at aflevere ansøgningsskema er mandag den 13. november 2017, kl. 12.

Kontakt Valgsekretariatet

Valgsekretariatet:

Konsulent Kell Hansen,
telefon 56 92 10 16 kell.hansen@brk.dk

Sekretariatschef Steen Birkedal, telefon 56 92 10 04