Del på facebook

Kandidater og valgforbund

​Her finder du samtlige kandidater til valg til kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune 21. november 2017.

Kandidatlister

​A - Socialdemokratiet

Winni Grosbøll

Erik Lund Hansen

Steen Frandsen

Jesper Lindstrøm Larsen

Tommi Falk Petersen

Bente Helms

Jonna Nielsen

Margrethe Kjellberg

Bjarne Westerdahl

Maria Fromseier Kjærgaard

Lars Goldschmidt

Thomas Thors

Kirsten Juni

Lykke Jensen

Ole Rødvig

Jacob Lund

Per Ole Petersen

Kirsten Wendell

Jesper Schalburg Hansen

Henning A. Jensen

Jens Oskar Pedersen

B - Radikale Venstre

1. Bente Johansen

2. Matilde Lissau

3. Flemming West

4. Gerd Lyng

5. Niels Ebbesen

6. Willy Frendrup

C - Det Konservative Folkeparti

Anders Møller, Aarsdale

Ianto Gerdes, Østermarie

Hans-Jørn Karlsen, Vang

D - Nye Borgerlige

Per B. Frostholm

Philip Brandt

Robert Dam

F - SF - Socialistisk Folkeparti

1. Leif Olsen

2. Elisabeth Rasmussen

3. Nikolaj Fjellerad

4. Michael Tysk-Andersen

H - Bornholmernes Parti

Tonny R. J. P. Borrinjaland

John L. Christensen

Kirsten Larsen

Anders Steinlein

Helle Dyhrberg

Bjarne Krøier Henriksen

I - Liberal Alliance

Kenny Olsen

Dennis Kofoed Jensen 

K - Kristendemokraterne

Bjarne Hartung Kirkegaard

Matthias Ripley Eilsøe

Niels Chresten Andersen

Martin Pihl Sode

Anina Kofod

Anne Margrethe Roesen

Hartvig Mumm

Poul Lykke Nielsen

Anna Raasø Grandt

Hans Ole Bech

Christian Weinreich

O - Dansk Folkeparti

Linda Kofoed Persson

René Danielsson

Sabine Nicoline Lyngberg

Torben Rønne-Larsen

Kim Jacobsen

Jørn Westh

Knud Henrik Folkmann

Mette Sode Hansen

V - Venstre, Danmark Liberale Parti

Søren Schow

Carsten Scheibye

Andreas Ipsen

Maike Fiil

Brian Kofoed

Carsten Hæstrup

Else Merete Knoop

Jacob Schødt Larsen

Ronni Svendsen

Jens Haagensen

Michael Hendriksen

Jens-Ole Landschoff

Tom Idon Nielsen

Kate Steen Hansen

Rikke Nielsen

W - Bornholmerlisten

Carl Løwe Ilsøe

Kirstine Van Sabben

Lisbeth Riemann

Kim Eg Thygesen

Niels Henriksen

Ø - Enhedslisten - De Rød - Grønne

1. Morten Riis

2. Niclas Fick

3. Laura Borne

4. Mikael Benzon

5. Peter Andersen 

Å - Alternativet

1. Anne Thomas

2. Lars Randorff Nørgaard

3. Anne-Dorthe Elling Nilsson

4. Rebecca Douglas Elleby

5. Flemming Torsten Sørensen

 

Valgforbund

B, F, Ø og Å
Radikale Venstre, SF - Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, De Rød-Grønne og Alternativet indgår valgforbund.

C, K, I og V
Det Konservative Folkeparti, Kristendemokraterne, Liberal Alliance og Venstre, Danmarks Liberale Parti indgår valgforund

H og O
Bornholmernes Parti og Dansk Folkeparti indgår valgforbund