Del på facebook

Opstillingsberettigede partier

Kommunale og Regionale valg

​A. for Socialdemokratiet

B. for Radikale Venstre

C. for Det Konservative Folkeparti

D. for Nye Borgerlige

F. for SF - Socialistisk Folkeparti

I. for Liberal Alliance

O. for Dansk Folkeparti

S. for Slesvigsk Parti

V. for Venstre, Danmark Liberale Parti

Ø. for Enhedslisten - De Rød-Grønne

Å. for Alternativet

I henhold til § 33, stk. 3 i lov om kommunale og regionale valg, jf. lovbekendtgørelse nr. 771 af 21.06.2017, tildeles bogstavbetegnelserne til ovennævnte partier, og kan ikke tildeles andre.

De øvrige bogstaver i alfabetet kan bruges til andre kandidatlister end dem der er nævnt ovenfor. Bogstavet X kan dog ikke bruges af nogen kandidatliste, jf. § 34, stk. 1 i lov om kommunale og regionale valg.