valgkort
Del på facebook

Brevstemmeafgivning

Ved valg til Bornholms Kommunalbestyrelse og Regionsrådet den 21. november 2017, kan der brevstemmes i perioden 10. oktober - 17. november 2017 på Borgerservice:​

Rønne, Landemærket 26 
Mandag10.00 – 16.00
Tirsdag 12.00 – 16.00
Torsdag10.00 – 17.00
Fredag10.00 – 13.00

 Fredag den 17. november er der åbent til kl. 16.

Hasle, Kirkegade 4  
7. november 201709.00 – 12.00

 

Nexø, Kildestræde 20  
Onsdage09.00 – 16.00

 

Aakirkeby, Skolevej  
10. oktober, 24. oktober samt 14. november 201709.00 – 12.00

 

Allinge, Sverigesvej 1 (biblioteket) 
17. oktober 201709.00 – 12.00

 

Herudover kan der brevstemmes på Borgerservice i Nexø og Rønne.

Lørdag den 11. november 2017, kl. 10.00 – 12.00

Brevstemmeafgivning i eget hjem

Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem på valgstedet, kan brevstemme i hjemmet.

Fra tirsdag den 24. oktober 2017 kan der søges om at stemme i hjemmet. Du søger om at brevstemme ved at ringe til Borgerservice på telefon 56 92 00 00 eller indgive en skriftlig ansøgning. Du finder blanketten her på hjemmesiden eller ved kontakt til Borgerservice.
Sidste frist for at søge om at stemme i hjemmet er torsdag den 9. november 2017, kl. 18.

Brevstemmeafgivning i boformer og boliger

Vælgere der bor eller opholder sig i følgende boformer eller boliger kan brevstemme i boformen eller boligen:

  • Plejehjem og beskyttede boliger.
  • Aflastningspladser. Personer med midlertidigt ophold.
  • Boligformer for kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold, eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold.
  • Almene plejeboliger hvor der er tilknyttet omsorgs- og servicefunktioner med hørende personale.

Vælgere der bor på andre boformer i midlertidige ophold kan brevstemme efter reglerne om bestemmeafgivning i eget hjem.

Vælgere der bor i øvrige almene ældreboliger, der er omfattet af lov om almene boliger m.v. og øvrige ældreboliger, der er omfattet af lov om boliger for ældre og personer med handicap samt lette kollektivboliger, kan brevstemme efter reglerne om brevstemmeafgivning i eget hjem.

Brevafstemmeafgivning på sygehus og i kriminalforsorgens anstalter og arresthuse

Brevstemmeafgivningen starter tirsdag den 31. oktober 2017.

 

Blanket til ansøgning om at brevstemme i eget hjem

Fra 24. oktober kan du ansøge om at brevstemme i eget hjem. Udfyld blanketten og aflever den i Borgerservice, Landemærket 26, Rønne - senest den 9. november 2017, kl. 18.

Hent blanket her