valgkort

Valgkort og valglister

Kommunal- og Regionsrådvalg 21. november 2017

Valgkort

Senest torsdag den 16. november 2017 skal vælgere, der er optaget på valglisten, have modtaget deres valgkort med Post Danmark.

Hvis valgkortet ikke er modtaget denne dag eller valgkortet er udfyldt forkert, kan vælgeren kontakte Borgercenteret, Landemærket 26, Rønne, tlf. 56 92 12 14 eller 56 92 12 09.

Valgkortet indeholder oplysning om vælgerens navn og adresse, nummer på valglisten, valgstedets adresse, dag og tid for valget.

Der sendes alene efter anmodning valgkort til de vælgere, der intet fast opholdssted har, men som efter reglerne i lov om Det Centrale Personregister (CPR) er registreret i kommunen som fraflyttet den tidligere adresse.

Hvis vælgeren ikke har sit valgkort med, udskrives et valgkort. Valglisteføreren skal dog forlange, at vælgeren giver oplysning om sin fødselsdato. Om fornødent skal vælgeren fremvise legitimation, hvis der er tvivl om vælgerens identitet.

Valglister

Regionskommunen bruger digitale valglister og det betyder,

  • at der ikke er valgborde med nummer
  • at vælgeren frit kan vælge valgbord
  • at vælgeren bliver hurtigere registreret i valglisten ved at valgkortet bliver skannet