valgkort
Del på facebook

Valgkort og valglister

Kommunal- og Regionsrådvalg 21. november 2017

Valgkort

Senest torsdag den 16. november 2017 skal vælgere, der er optaget på valglisten, have modtaget deres valgkort.

Hvis valgkortet ikke er modtaget denne dag eller valgkortet er udfyldt forkert, kan vælgeren kontakte Borgercenteret, Landemærket 26, Rønne, tlf. 56 92 12 14 eller 56 92 12 09.

Valgkortet indeholder oplysning om vælgerens navn og adresse, nummer på valglisten, valgstedets adresse, dag og tid for valget.

Der sendes alene efter anmodning valgkort til de vælgere, der intet fast opholdssted har, men som efter reglerne i lov om Det Centrale Personregister (CPR) er registreret i kommunen som fraflyttet den tidligere adresse.

Hvis vælgeren ikke har sit valgkort med på afstemningsstedet, udskrives et nyt valgkort. Valglisteføreren skal dog forlange, at vælgeren oplyser sin fødselsdato. Er det tvivl om vælgerens identitet, skal der fremvises legitimation. 

Valglister

Regionskommunen bruger digitale valglister og det betyder,

  • at der ikke er valgborde med nummer
  • at vælgeren frit kan vælge valgbord
  • at vælgeren bliver hurtigere registreret i valglisten ved at valgkortet bliver skannet