Del på facebook

Ærespriser

Bornholms Regionskommune sætter hvert år fokus på det store arbejde som frivillige foreninger og ildsjæle yder på Bornholm inden for kultur, fritid og det sociale område. Som en påskønnelse uddeles en frivillighedspris og en kultur- og idrætspris, der skal inspirere og tiltrække nye frivillige.

Kultur- og idrætsprisen

Kultur- og idrætsprisen blev stiftet i 2013 og har til formål at anerkende personer, der i har ydet en ekstraordinær indsats  for det bornholmske kultur- og/ eller idrætsliv, og for at give dem mulighed for at dygtiggøre sig yderligere.

Enhver borger, forening, organisation eller institution på Bornholm kan fremsende et begrundet forslag til modtager af kultur- og idrætsprisen. Kommunalt nedsatte fagråd inden for fritids- og kulturområdet har en særlig forpligtelse til at indsende forslag til prismodtagere.

Frivillighedsprisen

På baggrund af indstillinger til Social- og Sundhedsudvalget, afgør udvalget, hvem der skal modtage Frivillighedsprisen som uddeles ved en overrækkelse i forbindelse med det årlige Frivillig Fredag-arrangement.

Modtageren af prisen er en frivillig ildsjæl der har gjort en særlig og bemærkelsesværdig indsats igennem året.

Vinderen modtager 20.000,- kr. Minimum 50 pct. af de 20.000,- kroner skal gå til en frivillig forening af vinderens valg.