Del på facebook

Ærespriser

Bornholms Regionskommune sætter hvert år fokus på det store arbejde som frivillige foreninger og ildsjæle yder på Bornholm inden for kultur, fritid og det sociale område. Som en påskønnelse uddeles en frivillighedspris og en kultur- og idrætspris, der skal inspirere og tiltrække nye frivillige.

Kultur- og idrætsprisen

Kultur- og idrætsprisen blev stiftet i 2013 og har til formål at anerkende personer, der i har ydet en ekstraordinær indsats  for det bornholmske kultur- og/ eller idrætsliv, og for at give dem mulighed for at dygtiggøre sig yderligere.

Enhver borger, forening, organisation eller institution på Bornholm kan fremsende et begrundet forslag til modtager af kultur- og idrætsprisen. Kommunalt nedsatte fagråd inden for fritids- og kulturområdet har en særlig forpligtelse til at indsende forslag til prismodtagere.

 

Oversigt over prismodtagere af Kultur- og Idrætsprisen

2013
 • Olav Elvang, Østersø Jazz i Nexø
2014
 • Benny Christensen, Aakirkeby IF
 • Jette Glavind Pedersen, Teaterforeningen Bornholm
 • Kirstine Herold Mortensen, kunstfotograf
 • Mogens Lau, Gudhjem Museum
2015
 • Christian Andreasen, Team Almeborg Bornholm
 • Lene Møller, Tejn IF
 • Mette Brunemark, Musikhuzet Bornholm
 • Lars Christiansen, Allinge-Sandvig Gymnastikforening/Nordbornholms Håndboldsammenslutning
2016
 • Allinge Jazzfestival
2017
 • Tejn IF
2018
 • R.I.K.'s trænerteam for U6 og U8
 • Tino Hjort Bjerregaard, naturvejleder
2019
 • Granite Kidz, AAIF
 • Værftet, Nexø
​2020
 • Vibeke Eskesen, Svanekegårdens Kunst- og Kulturforening
 • Trail Builders Bornholm

Frivillighedsprisen

Frivillighedsprisen uddeles som en påskønnelse af kandidater, der har ydet en særlig frivillig social indsats ved f.eks. at bidrage til indsatser mod ensomhed, fællesskabende aktiviteter i det sociale og kulturelle liv, fremme integration eller iværksætte tiltag der inspirerer og tiltrækker brugere og frivillige. 

På baggrund af indstillinger til Social- og Sundhedsudvalget, afgør udvalget, hvem der skal modtage Frivillighedsprisen som uddeles ved en overrækkelse i forbindelse med det årlige Frivillig Fredag-arrangement, sidste fredag i september.

Modtageren af prisen er en frivillig ildsjæl der har gjort en særlig og bemærkelsesværdig indsats igennem året, og hvis formål lever op til retningslinjerne for § 18, tilskud til frivillige sociale foreninger.

Vinderen modtager 20.000,- kr. Minimum 50 pct. af de 20.000,- kroner skal gå til en frivillig forening af vinderens valg.