Klintebo
Del på facebook

Klintebo

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Klintebo er et botilbud for voksne med betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Klintebo ligger naturskønt midt på Sydbornholm et par km uden for Åkirkeby. Botilbuddet består af 35 selvstændige lejligheder fordelt på 4 huse, som hver især er specialiserede i særlige målgrupper (se nedenfor).
Udover de fire huse rummer Klintebo dagtilbud, fællesområder, fysioterapi samt administration og værksteder.

 Test

Langhuset

Målgruppen for Langhuset er voksne med betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, som har brug for en del hjælp til daglige funktioner (måltider, personlig hygiejne, ledsagelse mv.), og som kan indgå i det sociale liv i et bofællesskab med i alt 16 beboere. Beboerne er i alle aldre (over 18 år).  

 
Langhuset består af 16 selvstændige lejligheder på 58-62 m2 med stue, soveværelse, badeværelse og tekøkken. 
 
Til hver lejlighed er der en lille udendørs terrasse, og desuden er der store, grønne fællesarealer.
 
Derudover er der en café og stue, hvor beboerne kan mødes, spise, hygge sig og se tv, og der er en festsal/møderum, som både beboere og personale bruger.
 
Om dagen er de fleste beboere i beskæftigelsestilbud, enten på et af Klintebos egne dagtilbud Strøby eller Skovlyst eller andre steder.
 
Maden tilberedes i huset, og beboerne kan vælge at spise i fællesstuen eller i deres lejlighed.
 
Om eftermiddagen og i weekenderne er der forskellige tilbud om fælles hygge, udflugter, fester mv.
 

Havehuset

Målgruppen for Havehuset er voksne med betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, som har brug for en del hjælp til daglige funktioner (måltider, personlig hygiejne, ledsagelse mv.) En del af beboerne har foruden nedsat funktionsevne psykiske lidelser. Beboerne er i alle aldre (over 18 år).
 
Havehuset består af 10 selvstændige lejligheder på 64-73 m2 med stue, soveværelse, badeværelse og tekøkken. 
  
Havehuset er opdelt i to grupper, som hver indeholder fællesstue, køkken og en fællesterrasse. Maden tilberedes i huset, og beboerne kan vælge at spise i fællesstuen eller i deres lejlighed.
 
Om dagen er de fleste beboere i beskæftigelsestilbud, enten på et af Klintebos egne dagtilbud Strøby eller Skovlyst eller andre steder.
 
Om eftermiddagen og i weekenderne er der forskellige tilbud om fælles hygge, udflugter, fester mv.
 

Kridthuset

Målgruppen for Kridthuset er voksne udviklingshæmmede med autisme.
 
Kridthuset rummer 5 selvstændige lejligheder og et dagtilbud.
Lejlighederne har to værelser, badeværelse og tekøkken. De er på 62-63 m2.
 
Derudover er der åbent fælleskøkken med spiseplads og tv-hjørne og en lukket gårdhave, som bruges meget, når vejret er til det.
 
Alle aktiviteter/tilbud er struktureret, så de passer til den enkeltes formåen og ønsker. I fritiden tages der meget på tur, såsom gå- eller cykelture. Her benyttes nærområdet, ligesom der gerne køres ud i landskabet for at gå i skoven eller på stranden.
 
Dagtilbuddet er en integreret del af Kridthuset, og benyttes primært af Kridthusets beboere. I dagtilbuddet arbejdes der struktureret, idet dette skaber en forudsigelig og genkendelig hverdag. Det giver tryghed og tillid. Der arbejdes med boardmaker/visuelt dagsskema og konkreter i forhold til den enkelte bruger, således at brugeren har mulighed for at overskue dagens forløb og aktiviteter.
 
Som aktiviteter i dagtimerne kan nævnes:
 • Massage
 • Boblebad/fodbad
 • Sanserum
 • Daglige gåture
 • Cykelture
 • Svømning
 • Ridning
 

Stjernehuset

Stjernehuset er et specialtilbud for 4 voksne med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne, som har svært ved at indgå i sociale fællesskaber med andre. Beboerne har brug for omfattende hjælp til daglige funktioner (måltider, personlig hygiejne, ledsagelse mv.), og har tilknyttet deres eget personale. 
 
Huset er indrettet med 4 lejligheder, et stort køkken/alrum og en lille havestue. Lejlighederne er på 75 m2, og rummer stue, soveværelse, badeværelse og tekøkken. ​
 
Beboerne benytter ikke eksterne dagtilbud, men har sammen med personalet et struktureret dagsprogram, som foregår i deres lejligheder eller i nærområdet. Fokus er på fysiske aktiviteter, struktur, nærvær og omsorg.
 

Fysioterapeut

Fysioterapeuten på Klintebo giver beboerne behandling i målrettede træningsperioder.
 
Fysioterapeutens funktioner:
 • Træning og aktivering med hensigt at styrke den enkelte beboer i at opnå større selvhjulpenhed og øget livskvalitet.
 • Behandling og træning til vedligeholdelse af beboernes motoriske færdigheder.
 • Undersøgelse og behandling af beboernes SI- (sanseintegrations) problematikker.
 • Fysioterapeutisk behandling for at minimere gener som følge af sygdom og fremskreden alder.
 • Anskaffelse af relevante tekniske hjælpemidler og instruktion i brugen af disse.
 • Vejledning og undervisning af personale i forflytnings-og arbejdsteknik.
 • Vejledning af personalet i beboernes lejringer.
 

Hvordan kommer man til at bo på Klintebo?

Boligerne er bygget som almennyttige boliger. Udlejer er Bornholms Regionskommune, Ejendomsservice. Visitation til lejlighederne sker via sagsbehandlerne i Center for Familie- og Voksenindsatser. Når man får en bolig på Klintebo, bliver man samtidig bevilget støtte efter en individuel handleplan, som der følges op på en gang om året i samarbejde mellem Klintebo, borger og sagsbehandleren i Center for Familie- og Voksenindsatser​​.
 
Hvis du gerne vil skrives op til en bolig på Klintebo, skal du kontakte sagsbehandlerne på myndighed@brk.dk. Vær opmærksom på, at der kan være lang venteliste.
 

Tilsynsrapport

Læs her den seneste tilsynsrappor​t fra Klintebo​​.
 

Send Digital Post

Vælg emne herunder og log på med MitID...

Botilbud (borger)


DP-small.png

Kontakt

Klintebo
Klintebovej 4
3720 Åkirkeby

Tlf.: 5692 6200
Fax: 5692 6201

CVR nr: 26 69 63 48
EAN nr: 5798 00999 2734

Ledelse

Leder af Stjernehuset, Havehuset og Kridthuset
Susanne Blem Koefoed
Tlf. 56 92 62 08

Leder af Langhuset, Strøby og Skovlyst           
Michael Bock                            Tlf. 56 92 62 09