Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Psykiatri og Handicap Tale, Høre, Se, Læse Vanskeligheder med kommunikation

Vanskeligheder med kommunikation

På Kommunikationscenter Bornholm kan både børn og voksne få gratis råd og vejledning om tekniske hjælpemidler, der kan hjælpe til en bedre kommunikation med omverdenen på grund af vanskeligheder inden for ét eller flere af følgende fagområder: 
 • syn
 • hørelse
 • tale
 • læsning/skrivning
 • motorik
 • planlægning, hukommelse, struktur m.v.
 
Alle, der oplever problemer omkring kommunikation med omverdenen enten i skrift, tale eller formidling, kan henvende sig.

Hvem er vi?

Kommunikationscentret har en gruppe medarbejdere med viden indenfor Informations- og Kommunikationsteknologi (IKT).
Teknologigruppen samarbejder med alle øvrige faggrupper.

Hvad kan vi?

Teknologigruppen kan finde løsninger indenfor alle de nævnte fagområder:
Vi tilbyder afprøvning af tekniske kommunikationshjælpemidler, fx:
 • en løsning til alternativ betjening af computer eller telefoner
 • alarmer, der kan påminde om aftaler og hvornår man skal tage sin medicin
 • forskellige programmer/app’s til computere, smartphone/iPhone og tablets/iPad’s
Med baggrund i en personlig samtale bliver den enkeltes behov afdækket, hvorefter vi kan:
 • rådgive og vejlede i forhold til mulige løsninger
 • hjælpe med at udfærdige en ansøgning om hjælpemidler til Borger og Sundhed
 • undervise i brugen af hjælpemidlerne, med løbende opfølgning
 • afholde kurser for borgeren og dennes pårørende
 • tilrettelægge kurser for fagpersonale

Undervisningen tilrettelægges individuelt og foregår typisk her på Kommunikationscenter Bornholm.

Se endvidere under "Kurser og Temadage"

Hvem kan henvende sig?

Alle, der oplever kommunikationsproblemer inden for de nævnte fagområder, kan henvende sig.

Henvendelsen kan ske:
 • personligt
 • som forældre eller andre pårørende
 • som fagperson, fx: pædagog, støtteperson, sagsbehandler fra fx Psykiatri & Handicap eller fra Jobcenter Bornholm
OBS. Der er særlige forhold for børneområdet (0-18 år), se afsnittet ’Værd at bemærke”.

Hvordan gør jeg?

Du kan ringe til os eller møde op personligt på Kommunikationscenter Bornholm indenfor vores telefontider/åbningstider.
Du vil herefter blive kontaktet, så vi kan aftale en personlig indledende samtale.
 
Der kan der forekomme nogen ventetid.

Værd at bemærke

Kommunikationshjælpemidler
 • kan kun bevilges, hvis det i væsentlig grad afhjælper følgerne af en funktionsnedsættelse
 • udlånes gratis, men man skal selv sørge for almindelig vedligeholdelse.
 • skal leveres tilbage efter endt brug
For børneområdet (0-18 år) varetages rådgivnings- og vejledningsopgaver normalt af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), jævnfør gældende lovgivning.
 

 

Kommunikationscenter Bornholm varetager udredning af behov for visse teknologiske løsninger som fx:

 • talemaskiner
 • 0/1 kontakter eller særlige joystick
 • specialtastaturer

Kurser og temadage

Kommunikationscenter Bornholm afholder korte lokale kurser/temadage for børn og voksne med kommunikationsvanskeligheder, deres forældre/pårørende eller pædagoger/lærere fra institution og skole med udgangspunkt i den enkeltes vanskeligheder og eventuelle hjælpemidler.

Kurser/temadage oprettes efter behov, ofte når et nyt kommunikationshjælpemiddel skal introduceres. Det foregår på Kommunikationscentret, dog alternativt i hjem eller i institution/skole.

Længden af kurset varierer afhængigt af den konkrete situation. Deltagelse er gratis.

Alternativ kommunikation

Alternativ og Supplerende Kommunikation (ASK) betegner enhver kommunikationsform eller - metode, som supplerer almindelig tale og skrivning, hvor disse funktioner er nedsatte. På engelsk kaldes det Aug​mentative and Alternative Communication (ACC).

Ved alternativ kommunikation erstattes talesproget helt af anden kommunikation, mens man i den supplerende kommunikation benytter alternativer som støtte eller hjælp til talen. Hvis talen ikke på sigt udvikles, vil den supplerende kommunikation kunne erstatte denne.