Del på facebook

Talevanskeligheder

​​​​​På Kommunikationscenter Bornholm kan borgere med talevanskeligheder få gratis råd og vejledning.

Hvem er vi?

På taleområdet arbejder audiologopæder/ tale- og hørepædagoger.

Hvad kan vi?

Efter en personlig samtale vil en talepædagog vurdere, om en borger kan tilbydes undervisning på Kommunikationscentret og/eller vil have gavn af andre muligheder.

Vi kan hjælpe med afprøvning af hjælpemidler, der kan understøtte sprog og tale. Vi kan også hjælpe med at udfærdige ansøgning om hjælpemidler, som sendes til relevant bevillingsinstans.

Talepædagogisk undervisning tilrettelægges individuelt afhængig af problemets art. Det kan f.eks. være korrektion af talemåde, træning af svage funktioner, brug af hjælpemiddel eller hvordan man klarer sig bedst muligt, selvom man har talevanskeligheder. 

Hvem kan henvende sig?

Voksne med stemmevanskeligheder, udtalevanskeligheder, stammen eller afasi/dysartri (sprog- og talevanskeligheder som følge af hjerneskade).

Hvordan gør jeg?

Henvisning til taleundervisning sker som regel via halslæge eller hospital. Man kan også henvende sig personligt, via pårørende eller fagpersoner.

Værd at bemærke

Al undervisning og rådgivning foregår på Kommunikationscentret.
 
I særlige tilfælde kan der arrangeres kørsel eller undervisning i hjemmet.
 
Tidsbestilling er nødvendig til afprøvning af hjælpemiddelbehov og undervisning. Der kan forekomme ventetid.
 
For at et hjælpemiddel kan bevilges skal det i væsentlig grad afhjælpe følgerne af funktionsnedsættelsen. Hjælpemidler udlånes gratis, men man skal selv sørge for almindelig vedligeholdelse. Hjælpemidler skal leveres tilbage efter endt brug.

Afasi

Afasi betyder tab af sprog. I langt de fleste tilfælde er vanskelighederne opstået som følge af en hjerneskade forårsaget af en blodprop eller en blødning i hjernen. Ved afasi kan der opstå problemer med:
 
  • At forstå, hvad andre siger
  • At få sagt det, man gerne vil
  • At læse
  • At skrive/stave
Sammen med afasi kan der opstå skjulte handicap. Kommunikationscentret tilbyder ene- eller gruppeundervisning. Der arbejdes bl.a. med sproglige øvelser, som tager udgangspunkt i deltagerens aktuelle vanskeligheder samt med brug af strategier i dagligdagen.

Dysartri

Dysartri betyder udtalevanskeligheder. Dysartri opstår som følge af en hjerneskade, fx en blodprop eller hjerneblødning eller som følge af en hjernesygdom, fx sclerose eller Parkinsons sygdom.
 
Kommunikationscentret tilbyder eneundervisning i kortere forløb. Der arbejdes bl.a.. med tale- og åndedrætsøvelser samt brug af strategier i hverdagen.

Stemme

Stemmevanskeligheder kan fx være hæshed, stemmetræthed, forandring af stemmen, eller at stemmen svigter. Stemmevanskeligheder kan betyde, at man får svært ved at klare sit arbejde eller andre dele af sin tilværelse.
 
Årsagen til stemmevanskeligheder kan være uhensigtsmæssig brug af stemmen eller sygdom, men også stress eller psykiske problemer kan være årsagen.
 
Kommunikationscentret tilbyder eneundervisning med det formål, at få stemmen til at fungere så godt som muligt i det daglige. I undervisningen arbejdes der blandt andet med stemmetræning, afspænding af stemmen, vejrtrækningsøvelser samt individuelt tilpassede øvelser. Der skal påregnes tid til øvelser og selvtræning. For at få undervisning skal man være undersøgt af en øre-næse-halslæge.

Stammen

Stammen kan fx være gentagelser af ord eller stavelse eller en ujævn talestrøm præget af spændinger. Personen, der stammer oplever ofte selv sin stammen som blokeringer i taleorganerne, som forhindrer ordene i at komme ud, hvilket kan medføre ubehag eller taleangst i bestemte situationer eller over for bestemte ord. En del stammere forsøger at skjule eller kamuflere deres stammen. Årsagerne til stammen kendes ikke med sikkerhed.
 
Kommunikationscenteret tilbyder eneundervisning, hvor der bl.a. arbejdes med håndtering af stammen, taletræning og stammeteknikker, samt at få et mere afslappet forhold til sin stammen.  

Udtale

Fejl i udtalen kan være medfødt eller opstå senere i livet fx efter operation i mundhulen. Der kan også være tale om at man ubevidst har fået en dårlig vane. I nogle tilfælde kan udtalen forbedres ved træning af talemuskulaturen i læbe, tunge, gane. Fejl i udtalen kan også skyldes sygdomme eller skader i nervesystemet, se Dysartri.
 
Kommunikationscenteret tilbyder eneundervisning i korte forløb, hvor der bl.a. arbejdes med bevidsthed om udtale og øvelser for talemuskulaturen.

Strubeoperation/Laryngectomi

En laryngectomi er en operation, hvor man fjerner strubehovedet med stemmelæberne. Dette kan være nødvendigt i sjældne sygdomstilfælde f. eks kræft i struben, eller efter en ulykke, hvor strubehovedet er blevet ødelagt. Efter operationen er det nødvendigt at lære at tale på en anden måde. For nogle er det muligt at lære at bruge spiserøret som stemmegiver. Man kan også lære at tale ved hjælp af en mekanisk stemmegiver (vibrator).
 
Kommunikationscentret tilbyder eneundervisning. Undervisningen i at bruge den nye stemme begynder, så snart halsen er lægt efter operationen og foregår i et samarbejde mellem talepædagoger på Kommunikationscentret og eksperter i det øvrige land.
 
Ny-opererede bliver henvist til Kommunikationscentret fra sygehuset. Hvis man på et senere tidspunkt har brug for yderligere rådgivning eller undervisning, kan man selv henvende sig direkte til Kommunikationscentret.