Del på facebook

Hjerneskade

​​​På Kommunikationscentret kan voksne med en erhvervet hjerneskade modtage gratis råd og vejledning. Vi tilbyder kurser i at løse både praktiske og sociale problemer og hvordan man kommer videre efter en hjerneskade.

​Hvem er vi?

Kommunikationscentrets hjerneskadeafdeling har fysioterapeuter, synskonsulenter, audiologopæder/tale-hørepædagoger tilknyttet.

Hvad kan vi?

På Kommunikationscentret tilbyder vi orientering om følgevirkninger af en hjerneskade. Vi har introduktion til nye fritidsaktiviteter, til foreninger og møder for pårørende. Vi kan også tilbyde undervisning i brug af kalender og andre hjælpemidler, hukommelses- og koncentrationsopgaver samt muligheder for fysisk aktivitet. Undervisningen foregår på små hold eller individuelt.
 
På baggrund af en personlig samtale vurderer Kommunikationscentret, om der er behov for undervisning og rådgivning. Vi kan også afdække behov for særlige hjælpemidler og hjælpe med at udfærdige ansøgninger, der sendes til relevante bevillingsinstanser.

Hvem kan henvende sig?

Voksne med følger efter blodpropper, slag mod hovedet, hjerneblødning, hjerneinfektion, hjerneoperation. 

Hvordan gør jeg/Hvordan foregår det?

Henvisning sker via sygehus, egen læge eller andet fagpersonale. Henvendelse kan også ske personligt, via pårørende eller fagpersoner.

Værd at bemærke

Al undervisning er gratis. Ved behov kan Kommunikationscentret arrangere kørsel.
 
Tidsbestilling er nødvendig til afprøvning af hjælpemiddelbehov og undervisning. Der kan forekomme ventetid.
 
For at et hjælpemiddel kan bevilges skal det i væsentlig grad afhjælpe følgerne af funktionsnedsættelsen. Hjælpemidler udlånes gratis, men man skal selv sørge for almindelig vedligeholdelse. Hjælpemidler skal leveres tilbage efter endt brug.

Afasi

Afasi betyder tab af sprog. I langt de fleste tilfælde er vanskelighederne opstået som følge af en hjerneskade forårsaget af en blodprop eller en blødning i hjernen. Ved afasi kan der opstå problemer med :
 
 • at forstå, hvad andre siger.
 • at få sagt det, man gerne vil.
 • At læse
 • At skrive/stave
Sammen med afasi kan der opstå skjulte handicap, se skjulte handicap.
 
Kommunikationscentret tilbyder ene- eller gruppeundervisning. Der arbejdes bl.a. med sproglige øvelser, som tager udgangspunkt i deltagerens aktuelle vanskeligheder samt med brug af strategier i dagligdagen.

Dysartri

Dysartri betyder udtalevanskeligheder. Dysartri opstår som følge af en hjerneskade, fx en blodprop eller hjerneblødning eller som følge af en hjernesygdom, fx sclerose eller Parkinsons sygdom.
 
Kommunikationscentret tilbyder eneundervisning i kortere forløb. Der arbejdes bl.a.. med tale- og åndedrætsøvelser samt brug af strategier i hverdagen.

Skjulte handicap

Efter en hjerneskade kan der opstå problemer med følgende:
 
Hukommelse
PROBLEM – eksempler:
 • Glemmer aftaler og navne
 • Glemmer, hvad man lavede for kort tid siden
 • Har svært ved at lære noget nyt
 
Opmærksomhed/koncentration
PROBLEM – eksempler:
 • Har svært ved at koncentrere sig i almindelighed
 • Kan kun foretage sig en ting ad gangen
 • Er rastløs
 
Overblik/planlægning og initiativ
PROBLEM – eksempler:
 • Er ikke i stand til at planlægge en aktivitet, fx en fødselsdag
 • Kan ikke overskue hverdagsaktiviteter fx madlavning
 • Har svært ved at komme i gang med en opgave og fuldføre den
 
Træthed
PROBLEM – eksempler:
 • Udtrættes hurtigere end før, har brug for mange pauser
 • Ved træthed forværres andre symptomer
 • Opgaver kan synes uoverskuelige og tager lang tid
 
Orienteringsevne
PROBLEM – eksempler:
 • Svært ved at finde rundt, også i kendte omgivelser
 • Svært ved at bedømme afstande
 • Svært ved at aflæse klokken (ur med viser)
 
Tidsfornemmelse
PROBLEM – eksempler:
 • Ved ikke, hvilken dag eller dato det er
 • Har mistet fornemmelsen af, hvor lang tid en aktivitet tager
 • Har ikke fornemmelse af, om det man har oplevet, er sket i dag eller for en måned siden
 
Sanseindtryk
PROBLEM – eksempler:
 • Kan være overfølsom overfor lyde, lys eller berøring
 • Kan have mistet smags- og lugtesans
 • Kan have synsfeltudfald
 
Indsigt i egen situation
PROBLEM – eksempler:
 • Manglende indsigt i det at have fået en hjerneskade
 • Manglende indsigt i følger efter hjerneskaden
 • Manglende indsigt i konsekvenserne af hjerneskaden
 
Apraksi
PROBLEMER – Eksempler:
 • Svært ved at tage tøj af og på
 • Svært ved at bruge redskaber (ex gaffel, tandbørste)
 • Svært ved at udføre målrettede handlinger (fx snøre snørebånd)
 
Personlighedsændringer
PROBLEMER – eksempler:
 • Har svært ved at styre gråd eller latter
 • Kan være eller føle sig deprimeret
 • Kan være følelsesmæssigt ”flad”