Del på facebook

Ressourcevejen

​​​​​​​Kommunikationscenter Bornholm tilbyder ”Ressourcevejen” et aktivitets- og samværstilbud til voksne med erhvervet hjerneskade.

​Aktivitets- og samværstilbud

​Ressourcevejen tilbyder et alsidigt tilbud af aktiviteter, der tilrettelægges ud fra brugernes ønsker, behov og færdigheder. Det kan være kreative og fysiske aktiviteter som hobbyarbejde eller motionstræning, fælles udflugter, kulturelle oplevelser og cafébesøg.
 
Her kan brugerne få støtte til en mere indholdsrig og meningsfuld hverdag, få et større kendskab til egne evner og ressourcer, møde ligestillede og komme i gang med nye eller gamle fritidsaktiviteter. Tilbuddene foregår i grupper, men der tages individuelle hensyn.

Hvem kan henvende sig?

Ressourcevejen er et tilbud til voksne i den erhvervsaktive alder, der har fået en diagnosticeret hjerneskade efter det 18. år. Det er vigtigt at deltagerne er selvhjulpne, er i stand til at indgå i sociale sammenhænge og kan deltage i udadrettede aktiviteter.
 
Tilbuddet er ikke for personer med fremadskridende hjernelidelser, personer der har en svær ubehandlet psykisk lidelse eller et aktivt misbrug.

Hvordan gør jeg?

Selve visitationen til Ressourcevejen foregår i Hjerneskadesamrådet. Alle kan henvende sig til Ressourcevejens personale på Kommunikationcentret og få en samtale og evt. hjælp til at udfærdige en ansøgning.

Værd at bemærke

Der er et begrænset antal pladser på Ressourcevejen.