Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Politikker Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde

​​

Rammeaftale for det specialiserede socialområde

Kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet indgår årligt en rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud efter lov om social service samt efter § 105, stk. 2, og § 185 b, stk. 1, i lov om almene boliger m.v., der ligger i regionen.
Rammeaftalen, for det specialiserede socialområde og specialundervisning, består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale.
Kommunen er ifølge "Bekendtgørelse om rammeaftaler med videre på det sociale område og på det almene ældreboligområde" forpligtet til efter politisk godkendelse at offentliggøre udviklingsstrategien og styringsaftalen på kommunens hjemmeside.