Skolepolitik
Del på facebook

Skolepolitik

Kommunalbestyrelsen har godkendt skolepolitikken den 28. juni 2012.
Skolepolitikken er rammen for kommunalbestyrelsens prioriteringer af indsatsområder og skolernes handleplaner.
Skolepolitikken revurderes i løbet af det første år efter valg til kommunalbestyrelsen, første gang i 2014.

Du kan læse den her.

Skolepolitik (PDF)

Tillæg til skolepolitik (PDF)

Video 1: Fællesskab, relationer og samarbejde

Video 2: Plads til forskellighed og udfordringer for alle

Video 3: Tidssvarende fysiske rammer og fleksible lege- og læringsmiljøer

Video 4: Lyst og indspiration til livslang læring

Video 5: Lokal forankring - globalt udsyn

Vær opmærksom på, at udbyder af servicen sætter en eller flere cookies når du trykker på link til video.