Del på facebook

Ældrepolitik

Ældrepolitik – en værdig ældrepleje

Det overordnede formål med ældrepolitikken er at skabe en bred fælles fremadrettet forståelse for de rammer, behov, ønsker, dilemmaer og muligheder der er på ældreområdet i Bornholms Regionskommune de kommende år. 

Ældrepolitikken blev vedtaget 1. gang i september 2013, og blev til i et godt samarbejde med foreninger og borgere.

Ældrepolitikken er i 2016 blevet udvidet på baggrund af en vedtagelse i Folketinget om, at kommunerne skal have en værdighedspolitik, og at politikken skal udmøntes i konkrete tiltag.

Ældrepolitikken tager stadig udgangspunkt i visionen om "Et godt og Aktivt liv", og udtrykker kommunens ønske om en rehabiliterende tilgang til ældreplejen. Det præciseres, at en værdig ældrepleje handler om:

  • Livskvalitet
  • Selvbestemmelse
  • Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
  • Mad og ernæring
  • En værdig død

Læs den samlede ældrepolitik her

​Læs: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 her

Læs: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2017 her

Læs: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2018 her

Læs: Fællesredegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og bedre behandling 2019 her