Fuglehuse
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Bolig Brandværnsforanstaltninger - Feriehuse

Brandværnsforanstaltninger - Feriehuse

​Indberetning af feriehuse med flere end 10 sovepladser anvendt til udlejning

I 2008 trådte en ny bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger i hoteller mm. i kraft, bekendtgørelse 174 af 25. februar 2008. Det fremgår af §2, nummer 2 at den også omfatter feriehuse med flere end 10 sovepladser anvendt til udlejning og der er fastsat regler for indberetning til kommunalbestyrelsen (brandvæsnet) for både eksisterende bygninger og for kommende nybyggerier.

Der er ikke fastsat specifikke regler som skal overholdes, men i §4, stk. 2 fremgår at der kan gives de driftsmæssige pålæg der i det enkelte tilfælde skønnes nødvendigt for at forebygge og formindske brandfare. Det kunne eksempelvis være krav om at husene skal være udstyret med slukningsmidler eller krav til dørlåse.

Det fremgår ligeledes af brandsynsbekendtgørelsen, bekendtgørelse 175 af 25. februar 2008, bilag 1 pkt. 8.1.3 at feriehuse med flere end 10 sovepladser og med driftsmæssige pålæg er brandsynspligtige hvert tredje år.

Ejere skal derfor foretage en indberetning til Bornholms Brandvæsen med oplysninger om dels ejendommens adresse og dels navn og bopælsadresse på ejeren. Brandvæsnet skal anmode om, at oplysningerne indsendes elektronisk på email brandvaesen@brk.dk

Efterfølgende vil brandvæsnet tage kontakt til enkelte ejer med henblik på at aftale tilsyn i de enkelte huse og klarlæggelse af behovet for at give driftsmæssige pålæg.

Bekendtgørelserne kan eksempelvis læses på www.retsinfo.dk