Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Børn, unge, familie De små børns Bornholm

De små børns Bornholm

Hvad er De små børns Bornholm?

Med støtte fra Egmont Fonden vil vi I samarbejde med vores partnere Danmarks Evalueringsinstitut EVA, Socialt Udviklingscenter SUS og SAS Institute et etårigt forprojekt fra 1. august 2018 til 31. juli 2019 undersøge mulighederne og lægge rammerne til et ambitiøst otteårigt forløb. Projektet hedder "De små børns Bornholm".

I forprojektet skal vi udvælge metoder og fastlægge indsatser, som skal prototypetestes ud fra viden om, hvad der bedst muligt tilgodeser målet med at forbedre alle børns livschancer. Ligesom der skal kigges nærmere på, hvordan en praktisk implementering er mulig i Bornholms Regionskommune.

I det otteårige udviklingsprojekt vil vi afprøve forskellige metoder, som for eksempel kan understøtte forældrekompetencer, styrke det faglige niveau og udvikle kvaliteten af dagtilbuddene som læringsmiljøer.

Derudover vil vi bringe civilsamfundet i spil som en betydningsfuld ressource omkring børn og deres familier.

Bornholmske småbørnsfamilier vil løbende blive inviteret til at være aktive deltagere i processen.

Hvorfor laver kommunen projektet?

Bornholms Regionskommune har længe ønsket at løfte indsatsen på småbørnsområdet for at sikre, at alle øens børn får de bedste muligheder for at kunne udvikle sit fulde potentiale og klare sig godt resten af livet.

Med De små børns Bornholm er det vores mål at understøtte børneliv med særlig fokus på de første 1000 dage af børns liv, da vi ved at denne periode er mest afgørende for børns videre muligheder for at trives, lære og udvikle sig. Vi ønsker at give alle børn et solidt fundament til at kunne stå imod de udfordringer, som livet byder.

 

De første 1000 dage

Det er nu blandt både forskere og beslutningstagere bredt accepteret, at førskolealderen og ikke mindst børns første tusind dage er vitale for deres videre udvikling. På intet andet tidspunkt er vi som mennesker så åbne for læring; det er her fundamentet for læring og livsduelighed grundlægges. Forældrene er for næsten alle børn de primære omsorgspersoner, og børn opholder sig i deres første vigtige måneder og år mest i hjemmet. Derfor er barnets hjem et vigtigt miljø for både trivsel og læring, og forældrenes evne til at stimulere deres børn og give dem den rette omsorg meget afgørende.

Der er solid forskningsmæssig evidens for, at udvikling af læring og livsduelighed kræver mere end basal omsorg i form af mad og rene bleer. Barnet behøver nøje afstemte samspil. Nyere hjerneforskning og tilknytningsteori viser, at udviklingen af de emotionelle kompetencer er mindst lige så vigtige at stimulere hos små børn som faglige og motoriske kompetencer.

Disse helt tidlige stimuli lige fra fødslen er stilladset for al senere læring. De fleste eks­perter i dag er enige om, at denne tidlige læring først og fremmest opstår, når de pri­mære omsorgspersoner formår at skabe et relationelt samspil med barnet, engagerer sig i barnet og meget præcist afstemmer kontakt og stimuli til barnets behov og ud­viklingstrin.

Hvordan inddrager I borgerne?

Vi vil løbende forsøge at inddrage borgerne og relevante fagmedarbejdere, som kan bidrage til projektet.

Som eksempel gennemførte vi i løbet af uge 45 2018 borgerlaboratorium, hvor vi besøgte 40 bornholmske småbørnsfamilier. Under besøgene talte vi om, hvordan starten på familielivet har set ud for familierne, hvor og af hvem de har fået god hjælp og støtte, og hvor de kunne ønske sig, at noget var eller havde været anderledes.

Det er blevet til en række små portrætter og fortællinger, som er blevet udstillet på Værftet i Nexø og på Rønne Bibliotek. Alle de medvirkende har godkendt deres fortællinger. Nogle af familierne har valgt at være anonyme. Fortællingerne er indsamlet af et stort team bestående af medarbejdere fra Bornholms Regionskommune, Socialt Udviklingscenter SUS og studerende fra pædagoguddannelsen på Københavns Professionshøjskole Bornholm. Derfor har fortællingerne forskellige udtryk og længde.

Viden fra samtalerne med familierne, dialogen fra udstillingens fernisering og tilsendte kommentarer vil blive tematiseret og bliver en del af grundlaget for det videre arbejde med De små børns Bornholm.

Du kan læse fortællinger her

Se en lille film med nogle af deltagere ...

 

 

Kontakt

Har du spørgsmål eller forslag til projektet, kan du kontakte projektleder for De små børns Bornholm.

Projektleder
Johannes Brandt González

Mail: Johannes.Gonzalez@brk.dk

Telefon: 56 92 44 63

Læs mere om projektet

Baggrundspapir om De Små Børns Bornholm 2020-2023

Læs de indsamlede fortællinger fra borgerlaboratoriet på www.desmaaboernsbornholm.dk

Se en kort film der er blevet til på baggrund af borgerlaboratoriet

https://vimeo.com/341518512

Læs Egmont Fondens pressemeddelelse om forprojektet