Del på facebook

Synsnedsættelse - Voksne

​​​​På Kommunikationscenter Bornholm kan voksne med nedsat syn få gratis råd og vejledning omkring det at leve med en synsnedsættelse.

​Hvem er vi?

I Kommunikationscenterets synsafdeling arbejder synskonsulenter med kendskab til øjensygdomme, kompenserende hjælpemidler og ADL (Almindelig Daglig Levevis) og
Orientering & Mobility (evnen til at orientere sig og færdes med en synsnedsættelse).

Hvad kan vi?

Synsafdelingen tilbyder afprøvning af hjælpemidler som lup, lys, elektroniske synsforstærkere og andre hjælpemidler, der kan lette hverdagen, når man har nedsat syn.
 
Afprøvningen sker på baggrund af en personlig samtale samt afdækning af den enkeltes behov.
 
Der tilbydes kurser og undervisning i ADL og Mobility, hvor man lærer at klare hverdagen og at færdes med en synsnedsættelse. Undervisningen tilrettelægges ud fra den enkeltes behov og kan foregå på Kommunikationscenteret, i eget hjem og nærmiljø, på arbejdspladsen eller bosted/dagtilbud.
 
Fagpersonale, der arbejder med blinde og svagsynede på f.eks. plejehjem, sociale botilbud og i Hjemmeplejen kan også få kurser og undervisning på Kommunikationscenteret.
 
Kommunikationscenteret kan hjælpe med ansøgninger om eventuelle hjælpemidler. Ansøgningerne sendes videre til Hjælpemidler i Center for Sundhed og Omsorg.

Hvem kan henvende sig?

Voksne med synsnedsættelser.
Henvendelse kan ske personligt, via pårørende eller fagpersoner, der arbejder med mennesker med nedsat syn.

Hvordan gør jeg?

Alle kan få gratis råd og vejledning omkring synsnedsættelse på Kommunikationscenteret.
 
For at være berettiget til at låne gratis synshjælpemidler og/eller få undervisning, der kan kompensere en synsnedsættelse, skal man først have været hos en øjenlæge eller optiker
og fået konstateret en varig synsnedsættelse svarende til 30 % eller mindre af normalt syn. Eller man kan have øjenlidelser (særlig lysfølsomhed, synsfeltindskrænkning,
grøn stær mm.)

Værd at bemærke

Afdækning af hjælpemiddelbehov og undervisning foregår efter forudgående aftale. Der kan forekomme ventetid. Ved behov kan Kommunikationscenteret arrangere kørsel.
 
For at et hjælpemiddel kan bevilges skal det i væsentlig grad afhjælpe følgerne af synsnedsættelsen. Hjælpemidler udlånes gratis, men man skal selv sørge for almindelig
vedligeholdelse. Hjælpemidler skal leveres tilbage efter endt brug.

Kurser og temadage

Kurser for svagsynede voksne

Nyblindekursus
KC tilbyder løbende nyblindekurser for borgere med en varig betydelig synsnedsættelse, med det formål at:
  • Give deltagerne øgede muligheder for at tackle dagligdagen med de begrænsninger en synsnedsættelse giver.
  • At give deltagerne mulighed for en bredere kontaktflade gennem netværk.
  • At deltagerne får mulighed for at prøve nye udfordringer i fællesskab med andre personer med en synsnedsættelse.


Kurserne oprettes efter behov og foregår på Kommunikationscentret. Indhold og længde varierer, da der tages udgangspunkt i deltagernes ønsker og behov.
Deltagelse er gratis.

 
Kursus i Orientering og Mobility
Orientering og Mobility omfatter teknikker til at orientere sig og færdes på en effektiv og sikker måde, med eller uden ledsager.
 
Med ledsager
Hvis man har en synsnedsættelse, er det ofte en god løsning at benytte en seende ledsager. Det er en sikker og effektiv måde at færdes på, især i ukendte omgivelser, eller hvis der er midlertidige ændringer i de kendte omgivelser.
Ledsageteknik er en række grundlæggende teknikker, som kan være praktiske at kende for både den, der skal ledsages og den der skal ledsage, og som bygger på et ligeværdigt samarbejde mellem de to personer der følges ad.
 
Uden ledsager
Er synet så nedsat, at man har svært ved at orientere sig og finde vej og måske overser og går ind i ting, er det nødvendigt at lære at bruge den lange stok – mobilitystokken - for at komme sikkert omkring når man færdes selvstændigt.
Mobility undervisning omfatter en række grundlæggende principper for at færdes med den lange stok, samt indøvning af stokketeknikker i praksis. Dertil kommer øvelse i at orientere sig efter kendemærker og evt. indøvning af ruter.
Kommunikationscentret har mobilityinstruktører ansat som underviser i Orientering og Mobility.
 
Kursus i ADL
ADL står for en forkortelse af Activities of Daily Living og oversættes med​: Almindelig Daglig Levevis eller aktiviteter i hverdagslivet.
ADL begrebet defineres bredt og kan i praksis omhandle alle problemer, der opstår i forbindelse med et funktionstab - her en synsnedsættelse – i forhold til personlig pleje, aktiviteter i hjemmet, på arbejdet og i fritiden.
ADL undervisning omfatter kompenserende strategier og/eller hjælpemidler til udførelse af ADL aktiviteter.
Kommunikationscentret har ADL-instruktører ansat, som underviser i ADL.
 
Kurser for fagpersonale
Synsteamet på Kommunikationscentret afholder kurser om syn og synsnedsættelse samt synshjælpemidler for fagpersonale  Fx::
  • For ældrerådgivere
  • For kontaktpersoner til døvblinde
  • For ledsagere til blinde/svagsynede
  • For plejepersonale i døgnplejen og på dagcentre/plejehjem

Kurserne oprettes efter behov og foregår på Kommunikationscentret.
Deltagelse er gratis.