Del på facebook

Kulturpolitik

Kulturlivet på Bornholm er mangfoldigt og løftes af en bred vifte af selvejende og kommunale kulturinstitutioner, foreninger, kunstnere og ildsjæle. Bornholms Regionskommunes kulturpolitik udgør styringsredskabet, der udstikker retningen for den del af det bornholmske kulturliv som bliver finansieret af eller får tilskud fra regionskommunen. Politikken er på den måde grundlaget for den politiske prioritering af de offentlige midler til kulturområdet. Kulturpolitikken omfatter ikke idrætsområdet.

Kulturpolitikken understøtter Bornholms Regionskommunes udviklingsplan fra 2012. 

Vision

I forlængelse af Bornholms Regionskommunes udviklingsplan fra 2012 har Bornholms Regionskommune en vision om, at

Året rundt har øens borgere adgang til et bredt og varieret udvalg af kulturelle oplevelser, der skabes af kvalitetsbevidste frivillige og professionelle. Kulturlivet er mobiliseret som en aktiv ressource, der understøtter udviklingen af det bornholmske samfund og indbyder lokale som turister til at opleve, deltage i og aktivt involvere sig i kulturlivet.

Pejlemærker

Med udgangspunkt i den kulturpolitiske vision arbejder Bornholms Regionkommune ud fra pejlemærkerne

Samarbejde

Det etablerede kulturliv i form af øens professionelle kulturinstitutioner skal understøttes og udvikles gennem samarbejder. Kulturinstitutionerne samarbejder ikke bare med hinanden, men indgår også tværfaglige partnerskaber med f.eks. uddannelsesinstitutioner, turisme- og sundhedsområdet.  Der skal skabes gode rammer for kreative alliancer, der udnytter og sammensætter de eksisterende ressourcer på nye og effektive måder.

Variation
Kulturelle initiativer skal understøttes med henblik på at sikre alsidigheden i øens kulturtilbud. Det indebærer, at kommunen ønsker at styrke kvaliteten i vækstlagstilbuddene og bidrage til øget koordination og synergi mellem kulturlivets forskellige aktører – professionelle såvel som frivillige. Dette inkluderer et ønske om at fremme et gensidigt ansvar for at understøtte et rigt og levedygtigt kulturliv på Bornholm. 

Stedbundne potentialer
Bornholm har en unik historie, geografi og natur, der adskiller øen fra resten af landet. Denne særegenhed skal være udgangspunktet for det bevarende, skabende og udviklende kulturarbejde, som finder sted i kommunen.  

Vejen fra vision til virkelighed

Hvor politikken udgør visionen for regionskommunes indsats på kulturområdet er Bornholms Regionskommunes kulturstrategi og de tilknyttede handlingsplaner broen mellem visionen og den konkrete realisering af den.
 
Strategien omfatter samarbejdet mellem kommunen og de professionelle kulturinstitutioner. Derfor spiller regionskommunes kulturelle råd en supplerende rolle, idet de understøtter udviklingen af et mangfoldigt kulturudbud på Bornholm på tværs af frivillige og professionelle kulturaktører.  
 
- Godkendt af kommunalbestyrelsen 30. april 2015
 

Kulturpolitik

Her kan du hente kulturpolitikken som pdf

Kulturpolitik 2015