Del på facebook

Hørevanskeligheder

​​​​​​På Kommunikationscenter Bornholm kan voksne med hørevanskeligheder få gratis råd og vejledning omkring det at leve med nedsat hørelse. Vi instruerer også i korrekt brug af høreapparater og står for service og indlevering til reparation.

​Hvem er vi?

I Kommunikationscentrets høreafdeling arbejder audiologopæder/tale-hørepædagoger, audiologiassistenter og høreomsorgsassistenter.

Hvad kan vi?

Vi tilpasser nye høreapparater, efterjusterer og servicerer. Vi rådgiver om høretekniske hjælpemidler som teleslynge og høreteknikker, og kan hjælpe med afprøvning og ansøgning om nye hjælpemidler.
 
Har man fået et høreapparat, er det vigtigt at lære at bruge det rigtigt. På Kommunikationscentret tilbyder vi begynderundervisning i brug af høreapparat.
Efter behov tilbyder vi kurser for hørehæmmede, pårørende til hørehæmmede og sundhedspersonale.

Hvem kan henvende sig?

Voksne hørehæmmede, døvblevne og borgere med cochlear implantater, tinnitus og menière.

Hvordan gør jeg?

Kommunikationscentret kan hjælpe, hvis du har et høreapparat, der skal justeres eller repareres. Der skal bestilles tid i forvejen til alle konsultationer.
 

Høreapparat offentlig ydelse eller privat køb

Hvis man som borger på Bornholm har et høretab, har man mulighed for at få sine høreapparater på to forskellige måder, enten via det offentlige eller via privat forhandler

BRK's Kommunikationscenter varetager udlevering af høreapparater i offentligt regi på Bornholm efter aftale med Region H. Vælger borgeren denne vej, varetager regionen alle udgifterne i forbindelse med høreapparater, herunder justeringer og reparationer på høreapparatet.

Vælger borgeren at købe sine høreapparater gennem private forhandlere, kan man købe høreapparater med et tilskud fra Region H efter gældende købelov. Tilskuddet går til høreapparat, øreprop, instruktion m.m. og kan aldrig udgøre mere end de faktiske udgifter. Borgeren skal selv betale de omkostninger, der er udover det offentlige tilskud.

Hvis borgeren vælger en privatudbyder, må og kan Kommunikationscentret ikke yde service på høreapparatet. Service og justering skal ske via den private udbyder, og vi anbefaler at borger tegner en forsikring, hvis man skulle være så uheldig at tabe eller beskadige høreapparatet.

Klik her for at læse mere om høreapparater på Høreforeningens hjemmeside.

Ved spørgsmål om høreapparater, kontakt venligst Kommunikationscentret for yderligere vejledning

Værd at bemærke

Der er mange forskellige årsager til hørenedsættelse og mange former for høretab. Derfor er det vigtigt, at få undersøgt ører og hørelse grundigt hos ørelægen, før man evt. får et høreapparat. Det er ørelægen, som beslutter om en borger får høreapparat.
 
Bornholms Høreklinik Lægehuset, Paradisvej 4, 3700 Rønne tlf. 56951375 og Ørenæsehalsklinikken Lille Magstræde 7, 3700 Rønne, tlf. 59598051 har det lægelige ansvar for at afhjælpe høreproblemer.
 
Kommunikationscentret står kun for instruktion i samt servicering og vedligeholdelse af høreapparater, der er bevilget.
 
Tidsbestilling er nødvendig til afprøvning og undervisning af hjælpemider. Der kan forekomme  ventetid.
 
For at et hjælpemiddel kan bevilges skal det i væsentlig grad afhjælpe følgerne af funktionsnedsættelsen. Hjælpemidler udlånes gratis, men man skal selv sørge for almindelig vedligeholdelse. Hjælpemidler skal leveres tilbage efter endt brug.

Høretekniske hjælpemidler

Hvis man har en betydelig hørenedsættelse, kan man på Kommunikationscentret få rådgivning om og afprøve høretekniske hjælpemidler. Det kan fx dreje sig om særligt kraftige telefoner, teleslynger til TV eller mobiltelefon, FM-anlæg o. lign.

Vi kan på Kommunikationscentret være behjælpelig med at skrive ansøgning til hjælpemidler til de relevante instanser, som beslutter om hjælpemidlet bevilliges.
 
Det er ikke alle hørenedsættelser, der kræver høretekniske hjælpemidler, og ikke alle høreapparattyper kan kombineres med høretekniske hjælpemidler. 

Høreapparat

Det er en ørelæge, som tager stilling til om man kan bevilliges et høreapparat. Denne vurdering sker på grundlag af undersøgelser af ører og høreprøver. Høreapparater, som er bevilliget gennem det offentlige sundhedssystem, er gratis.
 
Der findes flere forskellige typer af høreapparater, nogle sidder inde i øret, andre sidder bag øret. Valg af høreapparat beror først og fremmest på hørenedsættelsens karakter og grad – det høreapparat, der passer godt til den ene person, passer ikke nødvendigvis til en anden person.

Ud over hørenedsættelsen, findes der også andre faktorer, der kan have indflydelse på valg af høreapparat, f.eks. aktivitetsniveau, finmotorik og syn.

Når høreapparatet er 4 år gammelt, har man ret til at ansøge om nyt.

Batterier

Batterier kan afhentes på Kommunikationscentret eller de kan gratis bestilles ved telefonisk kontakt til Oticon på telefon 32 26 90 98​ på hverdage mellem kl. 8.00 - 16.00.

CI - Cochlear Implant

Mennesker, som er døve eller meget svært hørehæmmede på grund af en defekt i det indre øre, kan i nogle tilfælde få tilbudt få en operation som kan give en form for ny hørelse. Denne operation hedder på engelsk en cochlear implant – og benævnes i daglig tale en CI-operation.
 
Ved en CI-operation opereres (implanteres) en række elektroder ind i øresneglen (cochlea). Elektroderne forbindes med en processor, en lille computer bag øret, som omdanner lyd til svage elektriske impulser. Impulserne sendes via elektroderne til hørenerven og videre til hørecentret i hjernen, og dette giver en form for hørelse. Denne hørelse er meget anderledes end den normale hørelse, og det kræver tilvænning at udnytte lyden til noget brugbart.
 
Udbyttet af operationen er forskelligt fra person til person, men en del har så godt udbytte at de kan skelne og genkende sproglyde. For andre vil udbyttet f.eks. være at kunne høre lyde i omgivelserne og få bedre støtte til mundaflæsning.
 
I forbindelse med tilvænning og optræning af den nye hørelse tilbydes undervisning og vejledning af hørepædagoger på Kommunikationscentret.
 
Hvis man ønsker at forhøre sig om muligheden for en CI-operation skal man i første omgang tale med den lokale øreklinik, som kan henvise til videre udredning.
For borgere på Bornholm foregår udredning og evt. operation på Gentofte Hospital.

Menière

Menières sygdom viser sig fx ved anfald af svimmelhed, hørenedsættelse, tinnitus og trykfornemmelse i øret. Man behøver ikke at have alle symptomer og nogle menièreramte oplever kun svage anfald, mens andre oplever kraftige, langvarige anfald, der kan være svært invaliderende.
 
På Kommunikationscentret kan vi tilbyde rådgivning og vejledning, som har til formål at få den Menièreramte til at håndtere sygdommen bedst muligt. Undervisningen kan f.eks. indeholde information om Menière og om mulighed for behandling, herunder eventuel instrumentel behandling med eksempelvis høreapparat.

Tinnitus

Tinnitus viser sig ved, at man hører lyde, der ikke stammer fra en lydkilde udenfor hovedet.
Tinnitus kan lyde som hvislende, hylende eller brummende lyde. Tinnitus kan optræde i forbindelse med en hørenedsættelse, men kan også opstå alene. Det er ikke altid muligt præcis at fastslå årsagen til tinnitus, men det er vigtigt at blive undersøgt af en ørelæge for at udelukke at tinnitus skyldes sygdom i øret.
 
Kommunikationscentret kan tilbyde rådgivning og vejledning til borgere med tinnitus. Rådgivningen kan fx indeholde gennemgang af hørelse og hørenedsættelse og undervisning i hjernens funktioner i forbindelse med oplevelsen af tinnitus.
Formålet er at give den enkelte mere indsigt og dermed ressourcer til at håndtere situationen f.eks. forståelse af, hvad der kan forværre problemerne.


Batterier

Du kan gratis bestille batterier på telefon 32 26 90 98 på alle hverdage mellem kl. 8.00 - 16.00.

Du kan også afhente batterier på Kommunikationscentret.