Bopælspligt - flexbolig
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Bolig Bopælspligt

Bopælspligt

På Bornholm er bopælspligten ophævet med undtagelse af de 8 større byer, Allinge, Gudhjem/Melsted, Svaneke, Rønne, Aakirkeby, Nexø, Hasle og Klemensker.

Hvad betyder bopælspligt?

Bopælspligt betyder, at du som ejer af en helårsbolig har pligt til at sørge for, at boligen er beboet. Bor du der ikke selv, skal du sørge for, at boligen bliver lejet ud. De personer, der bor i boligen, skal være tilmeldt folkeregisteret på adressen.

Opfylder du ikke bopælspligten, kan din bolig i yderste konsekvens blive tvangsudlejet på kommunens foranledning.

Hvor gælder bopælspligten?

Bopælspligten er ophævet på Bornholm med undtagelse af 8 større byer:

 • Allinge,
 • Gudhjem/Melsted,
 • Svaneke,
 • Rønne,
 • Aakirkeby,
 • Nexø,
 • Hasle og
 • Klemensker

hvor der gælder en lokalplan med krav om helårsboligpligt.

Det betyder, at du mange steder på øen vil kunne benytte helårsboliger som fritidsbolig.
Kommunen kan ikke give dispensation fra en lokalplans formål. Det er derfor ikke muligt at få en flexbolig i de 8 byer med henvisning til boligreguleringsloven.

Bopælspligt
Kommunalbestyrelsen har besluttet, at bopælspligten i de 8 byer også vil være opfyldt når

 • du har arbejde på Bornholm, og derfor har behov for bolig, men har folkeregisteradresse udenfor Bornholm
 • sygdom eller alderdom gør, at du må flytte fra din bolig og på f.eks. på plejehjem

Du kan udskyde opfyldelsen af bopælspligten, hvis du foretager en omfattende ombygning af din bolig, dog maksimalt i et år.

For byerne Rønne, Aakirkeby, Nexø, Hasle og Klemensker gælder desuden, at der kan gives tilladelse

 • hvis du har boet på ejendommen i minimum 2 år, men arbejde eller uddannelse gør, at du bliver nødt til at flytte fra Bornholm, eller
 • hvis ejer er død, og arvingerne ønsker at bevare en tilknytning til Bornholm.

I alle tilfælde skal du indsende en ansøgning om tilladelse til at købe eller eje en helårsbolig uden at opfylde pligten til at bruge boligen hele året. Du skal vedlægge dokumentation til din ansøgning.

Send ansøgningen til Sekretariatet, Ullasvej 23, 3700 Rønne, post@brk.dk eller ring og hør om mulighederne på tlf. 56 92 10 14.

Særlige forhold

I enkelte tilfælde kan der være helt specielle forhold, der gør sig gældende for dig eller for den konkrete bolig. Disse ansøgninger behandles af Teknik- og Miljøudvalget, der kan give tilladelse til, at boligen står tom eller kun bruges i mindre omfang.

Alle tilladelser vil altid være 

 • personlige,
 • evt. midlertidige, så længe grundlaget for tilladelsen er til stede og
 • givet på betingelse af, at boligen ikke udlejes til ferieformål.


Send ansøgningen til Sekretariatet, Ullasvej 23, 3700 Rønne, post@brk.dk eller ring og hør om mulighederne på tlf. 56 92 10 14.

Flexbolig

Status som flexbolig betyder, at du som ejer kan bruge boligen som fritidsbolig. Og du kan på et senere tidspunkt vende tilbage til helårsbeboelse uden yderligere ansøgning, hvis du får behov for det. Du kan nemlig frit vælge, hvornår du igen ønsker at bo permanent i boligen, da boligen bevarer sin formelle status som helårsbolig.

Anden lovgivning – som f.eks. landbrugsloven, planloven og planer som følger af disse – skal respekteres. Hvis lokalplanen eller landbrugsloven bestemmer, at din ejendom er omfattet af bopælspligt, kan der ikke gives tilladelse til flexbolig. Udlændinge kan almindeligvis ikke få tilladelse til flexbolig, da det ofte vil være i strid med reglerne i Erhvervelsesloven.

Ønsker du at bruge en bolig beliggende udenfor de 8 større byer, Allinge, Gudhjem/Melsted, Svaneke, Rønne, Aakirkeby, Nexø, Hasle, Klemensker – til andet end helårsbeboelse, skal du kontakte Byg, der ændrer ejendommens BBR-oplysninger til den nye status som fritids- eller flexbolig.

Byg kan kontaktes på byg@brk.dk