Bopælspligt - flexbolig
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Bolig Bopælspligt

Bopælspligt

På Bornholm er bopælspligten ophævet med undtagelse af de otte større byer, Allinge, Gudhjem/Melsted, Svaneke, Rønne, Aakirkeby, Nexø, Hasle og Klemensker.

Hvad betyder bopælspligt?

Bopælspligt betyder, at du som ejer af en helårsbolig har pligt til at sørge for, at boligen er beboet. Bor du der ikke selv, skal du sørge for, at boligen bliver lejet ud. De personer, der bor i boligen, skal være tilmeldt folkeregisteret på adressen.

Opfylder du ikke bopælspligten, kan din bolig i yderste konsekvens blive tvangsudlejet på kommunens foranledning.

Hvor gælder bopælspligten?

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der på visse betingelser kan gives tilladelse til at fravige bopælspligten i de otte bopælspligtige byer: Allinge, Gudhjem/Melsted, Svaneke, Rønne, Aakirkeby, Nexø, Hasle og Klemensker. 

Ring og hør om mulighederne på tlf. 56 92 10 15 og eller send en ansøgning til Sekretariatet, Ullasvej 23, 3700 Rønne mail: bopaelspligt@brk.dk

Flexbolig

Status som flexbolig betyder, at du som ejer kan bruge boligen som fritidsbolig. Og du kan på et senere tidspunkt vende tilbage til helårsbeboelse uden yderligere ansøgning, hvis du får behov for det. Du kan nemlig frit vælge, hvornår du igen ønsker at bo permanent i boligen, da boligen bevarer sin formelle status som helårsbolig.

Anden lovgivning – som f.eks. landbrugsloven, planloven og planer som følger af disse – skal respekteres. Hvis lokalplanen eller landbrugsloven bestemmer, at din ejendom er omfattet af bopælspligt, kan der ikke gives tilladelse til flexbolig. Udlændinge kan almindeligvis ikke få tilladelse til flexbolig, da det ofte vil være i strid med reglerne i Erhvervelsesloven.

Ønsker du at bruge en bolig beliggende udenfor de 8 større byer, Allinge, Gudhjem/Melsted, Svaneke, Rønne, Aakirkeby, Nexø, Hasle, Klemensker – til andet end helårsbeboelse, skal du kontakte Byg, der ændrer ejendommens BBR-oplysninger til den nye status som fritids- eller flexbolig.

Byg kan kontaktes på byg@brk.dk