Hegnsyn
Skip Navigation LinksBRK Borger Bolig Hegn i skel, Hegnsyn

Hegn i skel, Hegnsyn

​Hvis der opstår en strid mellem to naboer om placering af et hegn, kan man kontakte det lokale Hegnssyn, der efter en begæring herom, foretager en åstedsforretning for enten at forlige parterne eller udarbejde en kendelse.

For behandlingen af en hegnssag har hegnsynet ret til et samlet vederlag på 1.806 kr., når hegnssagen er afsluttet.

Hæves en hegnssag, før der har været afholdt åstedsmøde, har formanden ret til et vederlag på 720 kr.  Vederlaget betales af den, der har begæret hegnsynsforretningen.

 
I Regionskommunen kontaktes
Teknik & Miljø
hegnssynssekretær  Inger Camilla Brucz.
 

Hegn

Her kan du finde oplysninger om, hvordan naboproblemer om hegn håndteres, så du undgår alvorlige konflikter med din nabo

Læs mere om hegnsyns regler