Dagtilbud 0-6 år
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Børn, unge, familie Dagtilbud 0-6 år

Dagpasning

SÆRLIG INFORMATION DER VEDRØRER NØDPASNING GRUNDET CORONA-KRISEN

Nødpasning i Dagtilbud

Bornholms Regionskommune opretholder nødpasning i eget Dagtilbud. Forældre til børn indmeldt hos en privatudbyder af pasning skal kontakte denne og aftale nærmere.

Der vil være nødpasning i følgende huse.

 • Nexø Børnehus, Nexø – modtager børn fra Svaneke børnehus, Trilobitten og Østermarie børnehus
 • Tejn Børnehus, Tejn – modtager børn fra Allinge børnehus, Hasle børnehus, Nyker, Klemensker børnehus og Gudhjem børnehus
 • Trinbrættet, Rønne – modtager børn fra Nordstjernen og Morbærstien
 • Skatteøen, Rønne – modtager børn fra Søstjernen og Natur og Skovbørnehuset
 • Mælkebøtten
 • Udvalgte dagplejere.

Ministeriet har lavet følgende kriterier for berettigelse til nødpasning.

 • 0-9-årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre- og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport- og forsyningsvirksomheder. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder.
 • 0-9-årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder.
 • Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet.

Da vi afstemmer personalet efter fremmøde bedes forældre med klarhed omkring nødpasningsbehov gøre følgende:

 • Kontakt hurtigst muligt den faglig pædagogiske leder i jeres børnehus / dagplejen via Tabulex eller telefon og meddel i hvilket omfang, I har brug for nødpasning.

Ved AKUT opstået nødpasningen i normal åbningstid:

 • Forældre til børn fra Nexø børnehus, Svaneke børnehus, Trilobitten og Østermarie børnehus kontakter Nexø børnehus på telefon 56 92 44 35.
 • Forældre til børn fra Tejn børnehus, Allinge børnehus, Hasle børnehus, Nyker, Klemensker børnehus og Gudhjem børnehus kontakter Tejn børnehus på telefon 56 92 44 60.
 • Forældre til børn fra Skatteøen, Søstjernen, og Natur og Skovbørnehuset kontakter Skatteøen på telefon 56 92 44 70.
 • Forældrene til børn fra Trinbrættet, Nordstjernen og Morbærstien kontakter Trinbrættet på telefon 56 92 43 10.
 • Forældre til børn i dagplejen kontakter faglig pædagogisk leder, Stine Mannering på telefon 29 42 67 55.
 • Forældre til børn i Mælkebøtten kontakter faglig pædagogisk leder, Richard Guldager på telefon 20 18 87 71.

Har du spørgsmål til nødpasning eller den nuværende situation i dagtilbud, er du velkommen til at kontakte:

Faglig konsulent - Kristian Johannesen tlf. 56924103 eller leder af Dagtilbud Ann Rubæk-Nielsen tlf. 56924462

Er du bekymret for dit barn eller jeres familie, når børnehuset er lukket, og hverdagen har ændret sig, så er du velkommen til at kontakte den faglig pædagogiske leder i jeres børnehus, den tilknyttede Familierådgiver eller Inklusions- og ressourceteamet

Med venlig hilsen, Bornholms Regionskommune, Center for Børn og Familie - Dagtilbud.

Inspiration til at tale med børn om corona

"Corona for børn" en ny film fra Sundhedsstyrelsen – Målrettet til mindre børn.

Det Nationale sorgcenter har lavet en HOTLINE. Hotlinen er for børn, unge og forældre, der får brug for psykologisk støtte, råd og vejledning på grund af svære tanker og følelser igangsat af Corona. Hotlinen er fx særlig relevant for børn og unge, der i forvejen er pårørende til en alvorligt syg forælder eller søskende eller børn og unge, der er meget ængstelige eller fx lider af angst. Hotlinen er også et særlig relevant for børn og unge som lever i en familie, som for tiden er ekstra udfordret. 

 
Om os - Dagtilbud er en del af Center for Børn og Familie og er dagpasning for børn på 0-6 år. På Bornholm er det en politisk beslutning, at maksimalt 20 procent af medarbejderne i daginstitutionerne må være uden pædagogisk uddannelse.
 
Dagtilbud Bornholm omfatter:
 • 16 børnehuse
 • 1 specialbørnehave for børn med særlige pasningsbehov
 • Dagplejen (for børn på 0-3 år)
 
Herudover er der 11 private dagtilbud.
 

Hvad koster det?

Takster og anden information i forbindelse med børnepasning henvises til siden pladsanvisning.
 

Selvbetjening

Ved at logge på Digital Pladsanvisning får du direkte adgang til at skrive dit barn op til en institutionsplads, udmelde dit barn fra en institutionsplads, se hvor dit barn står på ventelisten, se status på dine ansøgninger og meget mere. 
Du har brug for NemID for at kunne bruge Digital Pladsanvisning fuldt ud.
 

For information in english

 

Frokostordning

 
Basis for frokostmåltidet
Bornholms Regionskommune vil gerne være med til, at skabe en sund og livsglad madkultur, hvor sanselighed og madglæde er grundlæggende faktorer for den mad børnene tilbydes, når de er i dagpleje, vuggestue og børnehave.

Der er 8 børnehuse, som har frokostordningen:
Trinbrættet, Rønne (vuggestue og børnehave)
Nexø Børnehus (vuggestue og børnehave)
Svaneke Børnehus (vuggestue og børnehave)
Børnehuset Søstjernen, Rønne (vuggestue og børnehave)
Børnehuset i Hasle (vuggestue og børnehave)
Børnehuset Skatteøen, Rønne (vuggestue og børnehave)
Klemensker Børnehus (vuggestue og børnehave)
Trilobitten, Aakirkeby (vuggestue og børnehave)

I mad- og måltidspolitikken kan du læse mere om hvilke måltider børnene tilbydes.

Pris
Frokostordningen er fuldt forældrefinansieret.
Pr. 1. januar 2019 er prisen 575 kr. pr. måned.
Pr. 1. januar 2020 er prisen 588 kr. pr. måned.

Der ydes søskende og fripladstilskud efter gældende regler.

Forældrene har ret til at fravælge ordningen. Fravalgsprocedure for måltidet finder sted hvert andet år, og har for 2019-2020 fundet sted i maj 2018.

 

Lukkedage

Lukkedage i de kommunale dagtilbud
Jul
Der er lukket mellem jul og nytår (inkl. juleaftensdag og nytårsaftensdag).
Der er åbent for nødpasning i dagplejen og i 3 institutioner fordelt på Bornholm - dog ikke juleaftensdag.
 
 
 
 
 
 
Læs mere om lukkedage i økonomiaftalen 2012 mellem KL og Regeringen (punkt 6).
 

Forældreindflydelse

Forældre skal sikres indflydelse på deres børns ophold i dagtilbud. I hvert distrikt er der en distriktsbestyrelse og i hver afdeling er der et forældreråd. En styrelsesvedtægt sætter rammerne for både distriktsbestyrelsernes og forældrerådenes arbejde.
 

Vil du læse styrelsesvedtægten, kan du hente den her

Referater fra forældrebestyrelsen
 
 

Tilsyn med dagtilbud

Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune fører tilsyn med de kommunale og private dagtilbud jf. kommunernes tilsynsforpligtelse i retssikkerhedslovens § 16 og dagtilbudslovens § 5.

Tilsynet med dagtilbud har til hensigt, at sikre, at pædagogisk praksis og børns pasning i dagtilbud, lever op til lovgivningen og er i overensstemmelse med det serviceniveau, der er fastsat af Kommunalbestyrelsen.

Tilsynet er en lovmæssig sikring, af den pædagogiske praksis og er et vigtigt led i den fortsatte udvikling af kvaliteten i kommunens dagtilbud.
Tilsynet er dialogbaseret og foretages en gang om året pr. institution vekslende mellem anmeldt og uanmeldt tilsyn.

Du kan læse seneste tilsyn i hver enkelt institution under børnehuse og private dagtilbud.


Strategier, politikker og regler

 

Mad- og måltidspolitik - børn
Politik for sygdom hos børn i Dagtilbud
Den røde tråd - politik for overgang i barnets liv
Politik for inkluderende læringsmiljøer

Regler for badning i svømmehal og ved strand

 

Førstehjælp

Det skal være trygt, at være barn, forældre og medarbejder i de bornholmske dagtilbud, derfor er det obligatorisk, at alle medarbejdere tager grundlæggende kursus i førstehjælp, dette foregår i samarbejde med Bornholms Brandvæsen, som står for uddannelsesforløbene. Hver enkelt medarbejder får et certifikat der dokumenterer, at uddannelsen er taget. Hvert andet år skal alle medarbejdere på opfølgningskursus.


Kontakt

Leder af dagtilbud:
Ann Rubæk-Nielsen
Telefon: 56 92 44 62
Mail: Ann.Rubaek-Nielsen@brk.dk

Pladsanvisningen har telefontid hver dag mellem 9.00-11.30 på telefon: 56 92 42 00

Mailadresse: dagtilbud@brk.dk  

Sikker e-mail: Hvis din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger, er det vigtigt, at du sender via Digital Post.
 
På Digital Post logger du ind med NemID, og du er sikker på, at din henvendelse bliver krypteret.

Digital Pladsanvisning

Det er nemt og hurtigt at opskrive dit barn til en institutionsplads, se status på din ansøgning, udmelde dit barn eller søge økonomisk friplads.  Du kan klare det hele med vores selvbetjeningsløsning. Kræver NemID. 

Digital Pladsanvisning