Del på facebook

Dagplejen

Dagplejen er et pasningstilbud til børn i alderen 26 uger - 3 år.
Dagplejerne passer som udgangspunkt 4 børn.

Det enkelte dagplejehjem er åbent 48 timer ugentligt.

Tidligste åbningstid er kl. 06.00 og seneste lukketid er kl. 17.00.  

Hvor finder du os?

Hvordan får jeg plads?

 Se mere i boksen "Digital pladsanvisning".

Dagplejens vision

I samarbejde med forældrene, at give et professionelt dagtilbud i hjemlige rammer, hvor barnet tilbringer sin dag i et trygt overskueligt miljø - i tæt kontakt med 1 voksen, der stimulerer og fremmer barnets udvikling og selvstændighed.

Pædagogisk profil

 • Dagplejen udfører en almen og forebyggende opgave, hvor der er tid til og fokus på det enkelte barns muligheder og ressourcer, hvor de lærer:
  sprog og sociale færdigheder
 • Lokalkultur og lokale særpræg
 • Familiespilleregler
 •  Dagplejen har særlige kompetencer, viden og erfaring omkring børn, der er født for tidligt, børn med lavt immunforsvar og sårbare familier
 • Vi arbejder med inklusion for at sikre alle børns ret til værdifuldt fællesskab
 • Vi arbejder ud fra teorier af udviklingspsykolog, Daniel Stern, forsker, Berit Bae og forsker i det 0-3 årige barneliv Ole Henrik Hansen
  Teorierne omhandler det betydningsfulde ved gode relationer, anerkendelse, forståelse af intentionen og inkluderende pædagogik der fremmer læring.
 • Dagplejerne har alle været på kurser for at opkvalificere arbejdet med små børn
 • Vigtigheden af nære venskaber
 • Dagplejerne har tilsyn og vejledning af uddannede pædagoger.  
   
En ugentlig dag i legestuen giver mulighed for at møde flere udfordringer i større grupper, men hvor barnet samtidig kan søge tilbage til den kendte voksne som barnet er tryg ved.
 

Dagplejepædagogens arbejde

I Den kommunale Dagpleje er vi to dagplejepædagoger, der har det pædagogiske tilsyn med dagplejen.
Pædagogen er garant for den faglige kvalitet.
 
Inden opstart i dagplejen
Når jeres barn starter i dagpleje afholdes der et præsentations besøg, hvor dagplejepædagogen, forældre og dagplejer mødes hjemme hos dagplejeren. Ved dette møde giver vi plads til, at I får udtrykt behov, ønsker og følelser omkring det at skulle aflevere sit barn. Samtidig informerer vi om gensidige forventninger og giver generel information om den kommunale dagpleje. I forældre kan altid kontakte os, i forhold til spørgsmål om jeres barns trivsel, udvikling og samarbejde.


Tværfagligt samarbejde 
Skulle der være brug for samarbejde med sundhedsplejerske, talepædagog, psykolog, dagtilbudsrådgiver eller andre faggrupper i forbindelse med jeres barns udvikling, vil vi med jeres accept formidle kontakten.
Gode overgange i barnets liv
Når jeres barn begynder i dagplejen kan skiftet fra hjem til dagpleje være et stort skridt for både barn og forældre. Vi lægger vægt på, at I forældre bliver trygge ved at aflevere jeres barn og at jeres barn trives i de nye rammer.
Inden jeres barn skal starte i børnehave forbereder dagplejeren overgangen ved at, så vidt muligt, besøge børnehaven.

Forældresamtaler
Opfølgningssamtale
Når jeres barn er startet i dagpleje, vil I efter et par måneder blive tilbudt en uformel opfølgningssamtale med dagplejeren om jeres barns trivsel.

Hjernen og Hjertet
Generelt i Dagtilbud Bornholm anvender vi et it baseret redskab, der tager udgangspunkt i de pædagogiske læreplaner.  Det hedder "Hjernen og Hjertet". Det er i dette system alle profiler udarbejdes – altid i samarbejde med jer forældre.
2 år: Når barnet nærmer sig 2 år udarbejdes en 2 års profil, som giver en indikation af barnets udvikling. Herefter tilbydes en forældresamtale.
3 år: Når barnet nærmer sig 3 år udarbejdes en 3 års profil, som giver en indikation af barnets udvikling. Efter behov tilbydes en overgangssamtale med den kommende børnehave.

Foldere og pædagogisk læreplan

​​​​​​​​​​​​​​

Digital Pladsanvisning

Det er nemt og hurtigt at opskrive dit barn til en institutionsplads, se status på din ansøgning, udmelde dit barn eller søge økonomisk friplads.  Du kan klare det hele med vores selvbetjeningsløsning. Kræver NemID. 

Digital Pladsanvisning

Fakta

Center for Børn og Familie
Dagtilbud
Dagplejekontoret

Ullasvej 23
3700 Rønne
Telefon: 56 92 00 00

E-mail: 
dagtilbud@brk.dk

Sikker e-mail: Hvis din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger, er det vigtigt, at du sender via Digital Post.
 
På Digital Post logger du ind med NemID, og du er sikker på, at din henvendelse bliver krypteret.
 

Faglig pædagogisk leder af dagplejen
Stine Mannering