Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Børn, unge, familie Dagtilbud 0-6 år Inklusions- og ressourceteam

Inklusions- og ressourceteam

​Inklusions- og ressourceteamet er et tiltag under Dagtilbud, som har til formål at understøtte arbejdet med inklusion i de kommunale og private dagtilbud med fokus på den forebyggende indsats.

Inklusions- og ressourceteamet kan kontaktes tirsdage og torsdage i tidsrummet kl. 9-12 på telefon: 61 13 63 89.

Man kan desuden kontakte teamet via mail: inklusionogressourceteamet@brk.dk, hvor man kan forvente svar inden for 2-4 arbejdsdage.

Hvem kan kontakte Inklusions- og ressourceteamet?
Forældre til børn i førskolealderen, personaler i dagtilbud, samt andre relevante fagpersoner.

Formålet med en henvendelse til teamet er, at drøfte bekymringer og en eventuel indsats kan herefter iværksættes.

Hvad kan Inklusions- og ressourceteamet tilbyde?

 • Refleksionsforløb
 • Boostforløb
 • Særligt tilrettelagt forløb
 • Feuersteinforløb
 • Marte Meo forløb
 • Undervisning i Tegn Til Tale
 • Oplæg på personale- og/eller forældremøder

 

Ressourceporten er et tiltag mellem PPR og Dagtilbud, som har til formål at skabe en relationel koordineret indsats omkring børn i førskolealderen.

​Refleksionsforløb

Formålet med et refleksionsforløb er, at vi kommer tidligt i gang og dermed i høj grad bliver i stand til at være foregribende i forhold til de børn, der kommer i udsatte positioner.
Med et refleksionsforløb flyttes opmærksomheden fra det enkelte individ til personalets faglige udvikling i forhold til pædagogik, samarbejde og organisering, med udgangspunkt i en reflekterende og anerkendende forståelse. Dermed vil et refleksionsforløb understøtte den inkluderende praksis som dagtilbuddet i forvejen arbejder med.

Hvad kan et refleksionsforløb indeholde:

Inklusions- og ressourcepædagogen vil i forløbet være tilknyttet som en aktiv sparringspartner i processen, og der vil være en særlig opmærksomhed på de kompetencer og muligheder, der allerede er til stede i dagtilbuddet. Inklusions- og ressourcepædagogen vil i tæt samarbejde med dagtilbuddet lave en handleplan for forløbet og vil i perioden kunne tilbyde forskellige metoder og værktøjer:

 • Observation/video – friske øjne, der ser.
 • Observation "skulder ved skulder". I dette tiltag er der forskellige muligheder for at lave fælles observationer.
 • Sparrings- og vejledningsmøder
 • Marte Meo forløb.
 • Oplæg på personale- og forældremøder.
 • LP forløb.

Forudsætninger for at et refleksionsforløb kan gå i gang:

 • Den faglige pædagogiske leder af dagtilbuddet understøtter, at der kan arbejdes med organiseringen i dagtilbuddet herunder også personalets samarbejde.  
 • Personalet vil gerne indgå og understøtte arbejdet med egen praksis og faglighed og udvikle denne.

Praktiske rammer omkring et refleksionsforløb:

 • Der kan være flere refleksionsforløb i samme dagtilbud, men ikke på samme stue.
 • Et refleksionsforløb varer i ca. 4 måneder og afsluttes med en evaluering og et til to opfølgningsmøder.

Hvad sker der før – under og efter et refleksionsforløb:.

 • Faglig pædagogisk leder af dagtilbuddet, personalet og inklusions- og ressourcepædagogen holder et refleksionsmøde ca. 1,5 time, hvor der udarbejdes en handleplan for samarbejdet.
 • Undervejs i refleksionsforløbet afholdes der refleksionsmøder mellem personalet, evt. andre fagpersoner og inklusions- og ressourcepædagogen.
 • Inklusions- og ressourcepædagogen kommer i dagtilbuddet efter aftale og anvender forskellige værktøjer og metoder i samarbejde med personalet i en periode på ca. 4 måneder.
 • Efter denne periode arbejder personalet selvstændigt, ud fra aftaler beskrevet i handleplanen i ca. 2-3 måneder.
 • Derefter afholdes et opfølgningsmøde, hvor leder af dagtilbuddet, personalet, evt. andre fagpersoner og inklusions- og ressourcepædagogen deltager.
 • Hvis det undervejs vurderes, at det vil være relevant med en tværfaglig vurdering, bookes et møde i ressourceporten.

Kan der ikke blive enighed, er det i sidste ende leder af Dagtilbud, der træffer en beslutning.

Boostforløb

Ressourceporten kan vurdere, at det vil være relevant at igangsætte et boostforløb i forhold til en gruppe eller et enkelt barn.
Formålet med et boostforløb er, at styrke det inkluderende læringsmiljø og der arbejdes med pædagogisk praksis med fokus på relationer, sammenhænge og helheder.

Hvad kan et boostforløb indeholde:

Inklusions- og ressourcepædagogen vil i forløbet være tilknyttet som en aktiv sparringspartner i processen og der vil være en særlig opmærksomhed på de kompetencer og muligheder, der allerede er til stede i dagtilbuddet. Inklusions- og ressourcepædagogen vil i tæt samarbejde med dagtilbuddet lave en handleplan for forløbet og vil i perioden kunne tilbyde forskellige metoder og værktøjer:

 • Observation/video – friske øjne, der ser.
 • Observation "skulder ved skulder". I dette tiltag er der forskellige muligheder for at lave fælles observationer.
 • Sparrings- og vejledningsmøder
 • Marte Meo forløb.
 • Deltage i forældresamarbejdet.
 • LP forløb.
 • Oplæg på personale- og forældremøder.

Forudsætninger for at et boostforløb kan gå i gang:

 • Den faglige pædagogiske leder af dagtilbuddet understøtter, at der kan arbejdes med organiseringen i dagtilbuddet herunder også personalets samarbejde. 
 • Personalet vil gerne indgå og understøtte arbejdet med egen praksis og faglighed og udvikle denne.

Praktiske rammer omkring et boostforløb:

 • Der kan være flere boostforløb i samme dagtilbud, men ikke på samme stue.
 • Et boostforløb varer i ca. 4 måneder og afsluttes med en evaluering og et til to opfølgningsmøder.

Hvad sker der før – under og efter et boostforløb:.

 • Den faglige leder af dagtilbuddet, personalet og inklusions- og ressourcepædagogen holder et refleksionsmøde ca. 1,5 time, hvor der udarbejdes en handleplan for det professionelle samarbejde.
 • Undervejs i boostforløbet afholdes der refleksionsmøder, hvor forældre deltager når det er relevant.
 • Inklusions- og ressourcepædagogen kommer i dagtilbuddet efter aftale og anvender forskellige værktøjer og metoder i samarbejde med de involverede parter i en periode på ca. 4 måneder.
 • Herefter arbejder forældre og personalet selvstændigt, ud fra aftaler beskrevet i handleplanen i ca. 2-3 måneder.
 • Derefter afholdes et opfølgningsmøde.
 • Hvis det undervejs vurderes, at det vil være relevant med en fortsat indsats, kontaktes leder af inklusions- og ressourceteamet.

Kan der ikke blive enighed mellem forældre, dagtilbuddet og inklusions- og ressourcepædagogen, er det i sidste ende leder af Dagtilbud, der træffer en beslutning.

Særligt tilrettelagt forløb

det vil være relevant at igangsætte et særligt tilrettelagt forløb i forhold til en gruppe eller et enkelt barn.
Formålet med forløbet er at styrke det inkluderende læringsmiljø og der arbejdes med pædagogisk praksis med fokus på relationer, sammenhænge og helheder. Varigheden af et særligt tilrettelagt forløb fastlægges af ressourceporten.

Hvad er et særligt tilrettelagt forløb

 • Planlægningen af et særligt tilrettelagt forløb udarbejdes af forældre, personalet og inklusions- og ressourcepædagogen.
 • Undervejs i forløbet afholdes der refleksionsmøder mellem de involverede parter.
 • Ved forløbets afslutning afholdes der et evalueringsmøde med relevante deltagere.

Kan der ikke blive enighed, er det i sidste ende, leder af Dagtilbud, der træffer en beslutning.

 

Feuersteinforløb

Hvem er Feuerstein?

Reuven Feuerstein blev født i 1921 i Rumænien og blev uddannet lærer. Siden læste han til psykolog. Han kortlagde menneskets 28 kognitive funktioner og lavede på den baggrund en række papir – og blyantopgaver, som sikrer, at barnet træner funktionerne på alle mulige måder.

Feuersteins tænkning og teori

Udgangspunktet for Feuersteins tænkning og teori er, at mennesket har evnen til at forandre sig og tilpasse sig nye situationer. Dvs. at uanset hvilke vanskeligheder et barn har, er der mulighed for udvikling og mulighed for at lære. Man kan sige, det er læren om at lære – en bevidstgørelse hos barnet af, hvilke strategier der er brug for ved løsning af opgaver eller i samværet med andre mennesker.

Feuerstein metoden er baseret på, at den voksne sammen med barnet går på opdagelse i f.eks. opgaver.  Dette giver mulighed for at forstå, hvordan barnet oplever og ser verdenen/opgaver og på den måde kan tilrettelægge opgaver mere detaljeret. Denne tilgang kaldte Feuerstein for medieret læring og den voksne mediator.

Sidst, men måske vigtigst af alt, skal der kobles mellem de stillede opgaver og den omverden og hverdag som barnet agerer i, således at barnet finder ud af, at der er en sammenhæng mellem de principper og strategier det har lært i træningen og dets hverdag og på den måde til at opøve indsigt i sammenhængen

Hvor langt er et Feuersteinsforløb?

Det anbefales, at et Feuersteinforløb strækker sig over ca. 12 uger.

Hvor kan jeg læse mere om Feuerstein?

Besøg evt. Feuerstein hjemmeside for mere information:

https://www.feuersteinscandinavia.com/

 

Praktikbeskrivelse - for pædagogstuderende