Billede af hænder
Del på facebook

Gruppetilbud og kurser

​​Her vil du finde oplysninger om de grupper, der tilbydes. 

Gruppetilbud

Gruppetilbud oprettes og sammensættes efter behov.

Sorggruppe for børn og unge, der har mistet en forælder eller søskende

Den første svære tid

Den første tid efter et dødsfald er svær. For nogle vil det først give mening at starte i sorggruppe efter nogle måneder, når det første chok har lagt sig. For andre kan det være hjælpsomt, hurtigt at få andre at spejle sig i. Det er et individuelt skøn og du er velkommen til at kontakte os og høre nærmere. 

Reaktioner på sorg kan være forskellige og individuelle.

Du oplever måske at dit barn ændrer adfærd og dit barn er

 • mere stille end han/hun plejer
 • græder mere og er svær at trøste
 • bliver oftere vred eller frustreret
 • har det svært i skolen – med koncentration, indlæring eller socialt
 • har søvnproblemer
 • har skyldfølelse
 • bekymrer sig om dig, andre i familien, om sig selv
 • bliver overansvarlige og meget artige

Sorgreaktioner er normale. Børn går ud og ind af sorgen. Det ene øjeblik kan de lege og have det sjovt for pludselig at blive ulykkelige. Det er en sund reaktion og en måde at rumme situationen på. Over tid vil sorgreaktioner mindskes.

I forbindelse med mærkedage, såsom jul og fødselsdage, kan der opstå mere stærke sorgreaktioner.

Hvordan ved du, om dit barn vil have gavn af at komme i sorggruppe?

Der kan være mange grunde til, at du overvejer om sorggruppe er noget for dit barn. Nogle af grundene kunne være

 • barnet/den unge viser tegn på mistrivsel
 • tvivl om hvor meget og hvordan man kan tale med barnet om sorgen
 • et ønske om at give barnet et frirum, hvor der kan tales om sorgen, uden at barnet skal bekymre sig om, hvorvidt det gør andre kede af det.

Praktiske oplysninger

 • I sorggruppen vil der være 4-10 børn /unge i samme situation
 • Gruppen mødes hver anden onsdag mellem kl 15.00 og kl 17.00 i Rønne.
 • Der er to sorggrupper. Én for børn mellem 7 og 11 år og én for børn/unge mellem 12 og 17 år.
 • Man sørger selv for transport til og fra gruppens møder
 • Der serveres frugt og drikkelse til møderne
 • Inden opstart inviteres I til et møde, hvor vi taler om jeres historie og individuelle forhold
 • Det vi snakker om bliver mellem os
 • Sorggruppen ledes af familiebehandlere Mette Vestergaard Thomsen og Malene Byder.

Tilmelding

Tilmelding på enten mail: pia.hjorth@brk.dk.

I vil herefter blive kontaktet af gruppelederen.​

Flere oplysninger

Du kan læse mere i vores pjece Sorggruppe for børn og unge, der har mistet en forælder eller søskende.

Plakat om sorggruppe for børn og unge, der har mistet en forælder eller søskende​.


Børnegruppen

Børnegruppen er et tilbud til de børn, som har en mor, far, søskende eller anden person, som er tæt på barnet i det daglige, som har en psykisk lidelse eller diagnose, som påvirker barnets hverdag og trivsel. 

Det kan også være børn, som vokser op i et hjem, hvor der er misbrug i familien eller hvor barnet af andre årsager vokser op i et hjem med særlige vanskeligheder, der påvirker barnets hverdag og trivsel fx. en konfliktfyldt skilsmisse eller en søskende med en diagnose.

Gruppen er en samtalegruppe, som bygger på den narrative tilgang. Samtalerne tager udgangspunkt i børnenes egne oplevelser, tanker og følelser. Via øvelser og leg hjælper gruppen børnene til at blive mere opmærksomme på, hvilke handlemuligheder de har, når vanskelighederne fylder meget, så de bliver bedre til at mestre deres liv.

At gå i gruppe er at møde andre børn med lignende vanskeligheder og det giver følelsen af, ikke at være alene i verden med bekymringer og vanskeligheder.

At gå i gruppe er at dele oplevelser, tanker og følelser med hinanden og derved mindskes børnenes følelse af ansvar og skyld for vanskelighederne i hjemmet.

At gå i gruppe hjælper børnene til at forstå deres egne behov, følelser og muligheder, samt tydeliggør det de allerede gør for at beskytte sig selv.

At gå i grupperne giver det enkelte barn øget tro på sig selv, samt øget tro på evnen til at mestre eget liv.

Følgende fagpersoner kan henvise til et børnegruppeforløb:

 • En af nøglepersonerne for børn som pårørende fra Psykiatrisk Center henviser til gruppen efter familiesamtalen.
 • En af Bornholms Regionskommunes børne- og ungerådgivere henviser til gruppen, som støttende indsats efter barnets lov § 30, 31 eller 32.
 • En af øens familierådgivere eller sundhedsplejerskere henviser til gruppen via barnets lov § 30.
 • Åben Anonym Rådgivning henviser til gruppen via barnets lov § 30.

Endelig optagelse i en gruppe sker efter en forsamtale med forældre, barn og gruppelederne. Derudover tilbydes børnene med forældre også en afsluttende samtale i forløbet.

Praktiske oplysninger

Forløbet strækker sig over 10 gange og sluttes af med at børnenes forældre eller børnenes tætteste omsorgspersoner bliver inviteret med til den afsluttende gruppegang. Formålet er at bygge bro mellem hjem og gruppe og at give forældrene et indblik i og en store forståelse af, hvad udfordringerne gør ved barnets handlinger, følelser og tanker i hverdagen.

Vi ses hver mandag i tidsrummet fra kl.13.00 til 15.00 på Pingels Alle 31 i Rønne.

Efter et halvt år vil børnene blive inviteret ind til en opfølgende gruppegang, formålet er bla. at samle op på, hvor i livet børnene er nu og om der er behov for at sætte yderligere i gang for at støtte op om barnets trivsel.

Vi udbyder årligt et forårsforløb og et efterårsforløb i børnegruppen. Kender du et barn i målgruppen, er du velkommen til at kontakte familiebehandler Pernille Bue Bech via mail – pernille.bue.bech@brk.dk eller på tlf. 51 59 25 27.​


Gravidgruppe - Theraplay for gravide og kommende forældre

H vad er gravidgruppen?

Gravidgruppen mødes til 5 sessioner fra omkring uge 24-35 i graviditeten. Når alle har født, er der endnu 1 session, hvor I får de bøger, som vi har arbejdet med i gruppen, og I viser alle jeres baby frem. Vi kigger i bøgerne og taler om, hvad der har været af bekymring, og om det har ændret sig. Vi taler også om fødslen.

Hvem kan deltage?

Gravide og evt. deres partner som vurderes at jordemoder, sundhedsplejerske, læge eller sagsbehandler, til at have brug for støtte til at forberede sig på at blive forældre.

Hvor og hvornår foregår det?

Pingels Allé 31, 3700 Rønne. 

Mandage kl. 10.00. Hver session varer ca. 30-45 minutter.

Hvorfor oprettes grupperne?

Der er i Finland (Saara Salo) evidens for, at det er godt for gravide og fædre at arbejde med Therapaly i grupper for at styrke tilknytning og relation til baby. Forældrene bliver bedre i stand til at kunne mentalisere sig med det ufødte barn og forberede sig følelsesmæssigt på forældreskabet. 

Gruppen er meget omsorgsbaseret for mødre, fædre og det ufødte barn.

Hvordan foregår det?

Ved hver session er der små øvelser, og I arbejder med jeres egen bog. Vi taler om øvelserne i gruppen efterfølgende. 

I bogen bliver der også klistret et bånd ind, som illustrerer mavens størrelse samt eventuelt scanningsbillede, eller tegninger som vedrører jer og jeres ufødte barn. 

Alle øvelser styrker jer i jeres tilknytning til baby i maven, samt det at skulle være en familie.

Du vil opleve et fællesskab med terapeut og de andre gruppedeltagere og muligvis finde netværk og nye bekendtskaber.

Gruppeleder

Cathrine Buchardt Hansen, Familiebehandler og certifiteret i Theraplay.

Cathrine.Ha​nsen@brk.dk. Tlf. 56 92 42 00.


Parforholdskursus - PREP

Trænger du til at gøre noget godt for dig og din partner?
Oplever du, at det er svært at komme igennem til din partner? Kender du det, at kommunikationen synes at køre i ring - at I har talt om det samme 1000-vis af gange, uden at "komme nogen vegne"?

Det er helt normalt! De fleste par oplever udfordringer med kommunikation, intimitet/sex, venskab osv.

Uanset, om I trænger til at booste jeres parforhold, om I søger praktiske redskaber til at håndtere hverdagen sammen, eller oplever større vanskeligheder i jeres parforhold, så er der hjælp at hente i parforholdskurset (PREP).

Center for Børn og Familie tilbyder parforholdskurset PREP gratis til alle par med børn under 18 år.
På kurset modtager du sammen med din partner undervisning i de ovennævnte temaer, og I får konkrete redskaber, som I kan øve jer på sammen.
Undervisningen vil være i plenum, mens øvelserne foregår i individuelle rum.
Kurset er netop et kursus og ikke gruppeterapi, og rammerne sikrer jeres privatlivsfred.

Hvad får jeg ud af det?
Som undervisere gennem flere år på PREP er det vores erfaring, at mange par oplever større nærhed med hinanden i løbet af et PREP-kursus.

I evalueringerne fra de mange tidligere hold ger det igen, at "alle burde tilbydes PREP", "vi har fået redskaber", "vi har fået større forståelse for hinanden".

Oplevelsen af at kunne tale sammen på nye måder og for første gang at tackle konflikterne på ny. At blive hørt og forstået.

Hvornår er næste kursus?
Der afholdes to kurser i efteråret 2024.

Hvert kursus afholdes over 2 dage: 
1 kursus: Fredag den 23. august 2024, kl. 13-20 og lørdag den 24. august 2024, kl. 9-16.
2 kursus: Fredag den 8. november 2024, kl. 13-20 og lørdag den 9. november 2024, kl. 9-16.​

Der vil blive afholdt to kurser i efteråret 2024 - i august og november. De endelige datoer meldes ud senere.

Hvor afholdes kurset?
Kurset afholdes på tidligere Østre Skole, Pingels Allé, 3700 Rønne.
Lokalet ligger i den tidligere administrationsbygning på 1. sal. 

Praktisk information og tilmelding
Det er gratis at deltage.
Mad: Der serveres kaffe, the og aftensmad begge gange.

Tilmelding: pia.hjorth@​brk.dk. Oplys fulde navn på begge deltagere, adresse, telefonnr. og de første 6 cifre i jeres fødselsdag.

Hvis I har spørgsmål, kan I kontakte psykolog Marianne Jensen på telefonnr. 30 18 05 55 eller mail: M.Jensen@brk.dk. ​​