Billede af hænder
Del på facebook

Gruppetilbud

​Gruppetilbud oprettes og sammensættes efter behov.

​Her vil du finde oplysninger om de grupper, der tilbydes.

Rådgivning for par, eksempelvis PREP-kurser, findes under parrådgivning.

Sorggruppe for børn og unge, der har mistet en forælder eller søskende

Den første svære tid

Den første tid efter et dødsfald er svær. Alligevel anbefaler vi, at dit barn først starter i sorggruppe, når der er gået nogle måneder efter dødsfaldet. Barnet er først klar til at bearbejde sorgen, når det første chok har lagt sig.

Reaktioner på sorg kan være forskellige og individuelle.

Du oplever måske at dit barn ændrer adfærd og dit barn er

 • mere stille end han/hun plejer
 • græder mere og er svær at trøste
 • bliver oftere vred eller frustreret
 • har det svært i skolen – med koncentration, indlæring eller socialt
 • har søvnproblemer
 • har skyldfølelse
 • bekymrer sig om dig, andre i familien , om sig selv
 • bliver overansvarlige og meget artige

Sorgreaktioner er normale. Børn går ud og ind af sorgen. Det ene øjeblik kan de lege og have det sjovt for pludselig at blive ulykkelige. Det er en sund reaktion og en måde at rumme situationen på. Over tid vil sorgreaktioner mindskes.

I forbindelse med mærkedage, såsom jul og fødselsdage, kan der opstå mere stærke sorgreaktioner.

Hvordan ved du, om dit barn vil have gavn af at komme i sorggruppe?

Der kan være mange grunde til, at du overvejer om sorggruppe er noget for dit barn. Nogle af grundene kunne være

 • barnet/den unge viser tegn på mistrivsel
 • tvivl om hvor meget og hvordan man kan tale med barnet om sorgen
 • et ønske om at give barnet et frirum, hvor der kan tales om sorgen, uden at barnet skal bekymre sig om, hvorvidt det gør andre kede af det.

Praktiske oplysninger

 • I sorggruppen vil der være 4-10 børn /unge i samme situation
 • Gruppen mødes på onsdage mellem kl 15 og kl 17 i Rønne.
 • Der er to sorggrupper. Én for børn mellem 7 og 11 år og én for børn/unge mellem 12 og 17 år.
 • Man sørger selv for transport til og fra gruppens møder
 • Der serveres frugt og drikkelse til møderne
 • Inden opstart inviteres I til et møde, hvor vi taler om jeres historie og individuelle forhold
 • Det vi snakker om bliver mellem os
 • Sorggruppen ledes af familiebehandler Iben Schou Ottesen og psykolog Anne Grethe Henriksen

Tilmelding

Tilmelding på enten mail: ppr@brk.dk eller telefon: 56924200 i tidsrummet fra kl. 9.00 – 11.30.

I vil herefter blive kontaktet af en af de to gruppeledere.

Flere oplysninger

Du kan læse mere i vores pjece Sorggruppe for børn og unge, der har mistet en forælder eller søskende.