Billede af hænder
Del på facebook

Gruppetilbud

Her vil du finde oplysninger om de grupper, der tilbydes. 

Gruppetilbud

Gruppetilbud oprettes og sammensættes efter behov.

Sorggruppe for børn og unge, der har mistet en forælder eller søskende

Den første svære tid

Den første tid efter et dødsfald er svær. For nogle vil det først give mening at starte i sorggruppe efter nogle måneder, når det første chok har lagt sig. For andre kan det være hjælpsomt, hurtigt at få andre at spejle sig i. Det er et individuelt skøn og du er velkommen til at kontakte os og høre nærmere. 

Reaktioner på sorg kan være forskellige og individuelle.

Du oplever måske at dit barn ændrer adfærd og dit barn er

 • mere stille end han/hun plejer
 • græder mere og er svær at trøste
 • bliver oftere vred eller frustreret
 • har det svært i skolen – med koncentration, indlæring eller socialt
 • har søvnproblemer
 • har skyldfølelse
 • bekymrer sig om dig, andre i familien, om sig selv
 • bliver overansvarlige og meget artige

Sorgreaktioner er normale. Børn går ud og ind af sorgen. Det ene øjeblik kan de lege og have det sjovt for pludselig at blive ulykkelige. Det er en sund reaktion og en måde at rumme situationen på. Over tid vil sorgreaktioner mindskes.

I forbindelse med mærkedage, såsom jul og fødselsdage, kan der opstå mere stærke sorgreaktioner.

Hvordan ved du, om dit barn vil have gavn af at komme i sorggruppe?

Der kan være mange grunde til, at du overvejer om sorggruppe er noget for dit barn. Nogle af grundene kunne være

 • barnet/den unge viser tegn på mistrivsel
 • tvivl om hvor meget og hvordan man kan tale med barnet om sorgen
 • et ønske om at give barnet et frirum, hvor der kan tales om sorgen, uden at barnet skal bekymre sig om, hvorvidt det gør andre kede af det.

Praktiske oplysninger

 • I sorggruppen vil der være 4-10 børn /unge i samme situation
 • Gruppen mødes hveranden onsdag mellem kl 14.00 og kl 16.00 i Rønne.
 • Der er to sorggrupper. Én for børn mellem 7 og 11 år og én for børn/unge mellem 12 og 17 år.
 • Man sørger selv for transport til og fra gruppens møder
 • Der serveres frugt og drikkelse til møderne
 • Inden opstart inviteres I til et møde, hvor vi taler om jeres historie og individuelle forhold
 • Det vi snakker om bliver mellem os
 • Sorggruppen ledes af psykolog Luna Barsø Bjerre.

Tilmelding

Tilmelding på enten mail: ppr@brk.dk eller telefon: 56924200 i tidsrummet fra kl. 9.00 – 11.30.

I vil herefter blive kontaktet af gruppelederen.

Flere oplysninger

Du kan læse mere i vores pjece Sorggruppe for børn og unge, der har mistet en forælder eller søskende.

Plakat om sorggruppe for børn og unge, der har mistet en forælder eller søskende.


Børnegruppen

Børnegruppen er et tilbud til de børn, som har en mor, far, søskende eller anden person, som er tæt på barnet i det daglige, som har en psykisk lidelse eller diagnose, som påvirker barnets hverdag og trivsel. 

Det kan også være børn, som vokser op i et hjem, hvor der er misbrug i familien eller hvor barnet af andre årsager vokser op i et hjem med særlige vanskeligheder, der påvirker barnets hverdag og trivsel fx. en konfliktfyldt skilsmisse eller en søskende med en diagnose.

Gruppen er en samtalegruppe, som bygger på den narrative tilgang. Samtalerne tager udgangspunkt i børnenes egne oplevelser, tanker og følelser. Via øvelser og leg hjælper gruppen børnene til at blive mere opmærksomme på, hvilke handlemuligheder de har, når vanskelighederne fylder meget, så de bliver bedre til at mestre deres liv.

At gå i gruppe er at møde andre børn med lignende vanskeligheder og det giver følelsen af, ikke at være alene i verden med bekymringer og vanskeligheder.

At gå i gruppe er at dele oplevelser, tanker og følelser med hinanden og derved mindskes børnenes følelse af ansvar og skyld for vanskelighederne i hjemmet.

At gå i gruppe hjælper børnene til at forstå deres egne behov, følelser og muligheder, samt tydeliggør det de allerede gør for at beskytte sig selv.

At gå i grupperne giver det enkelte barn øget tro på sig selv, samt øget tro på evnen til at mestre eget liv.

Der er flere muligheder for at blive optaget i en gruppe:

 • En af nøglepersonerne for børn som pårørende fra Psykiatrisk Center henviser til gruppen efter familiesamtalen.
 • En af Bornholms Regionskommunes sagsbehandler henviser til gruppen, som led i en handleplan eller via §11.3
 • En af øens familierådgiver eller sundhedsplejersker henviser til grupperne via §11.3
 • Åben Anonym Rådgivning henviser til grupperne efter et samtaleforløb via §11.3.

Endelig optagelse i en gruppe sker efter en forsamtale med forældre, barn og gruppelederne. Derudover tilbydes børnene med forældre også en afsluttende samtale i forløbet.

Praktiske oplysninger

Forløbet strækker sig over 10 gange og sluttes af med at børnenes forældre eller børnenes tætteste omsorgspersoner bliver inviteret med til den afsluttende gruppegang. Formålet er at bygge bro mellem hjem og gruppe og at give forældrene et indblik i og en store forståelse af, hvad udfordringerne gør ved barnets handlinger, følelser og tanker i hverdagen.

Vi ses hver mandag i tidsrummet fra kl.13.00 til 15.00 på Pingels Alle 31 i Rønne.

Efter et halvt år vil børnene blive inviteret ind til en opfølgende gruppegang, formålet er bla. at samle op på, hvor i livet børnene er nu og om der er behov for at sætte yderligere i gang for at støtte op om barnets trivsel.

Det kommende gruppeforløb starter d. 30. august 2021 og kender du børn, der er i målgruppen, er du velkommen til at kontakte familiebehandler Pernille Bue Bech via mail – pernille.bue.bech@brk.dk  eller på 51592527.