øarkivet
Del på facebook

Ø-arkiv

Bornholms Ø-arkiv er arkiv for hele Bornholms Regionskommune. I vores arkiv har vi en ganske betydelig lokalhistorisk samling, som vi gerne stiller til rådighed.

Arkivet er oprettet som et egentlig Stadsarkiv og kan modtage arkivalier fra både kommune, men også fra virksomheder, foreninger og borgere.

Her kan du følge med i hvad der sker på arkivet og få kontakt med andre der er interesseret i Bornholms historie.

Gå ind og "synes godt om" vores Facebook side.

 

Bestilling af eksamensbeviser

Bornholms Ø-arkiv opbevarer eksamensbeviser for de fleste kommunale folkeskoler og 10. klasse centret på Bornholm. Har du brug for en kopi af dit eksamensbevis, kan det bestilles hos Bornholms Ø-arkiv.

Hvis dit eksamensbevis er fra 2008 eller nyere, kan du selv hente det på Borger.dk . Log ind med NemID

Du kan kun bestille en kopi af dit eget eksamensbevis. Bestillingen skal ske ved skriftlig digital henvendelse til Bornholms Ø-arkiv via din digitale postkasse på Borger.dk

Kontakt os her(Log ind med NemID)

For at vi kan finde dit eksamensbevis, skal vi bruge følgende oplysninger:

  • Dit fulde navn på uddannelsestidspunktet
  • Dit CPR nummer 
  • Navnet på skolen
  • År for afgangseksamen
  • Dine kontaktoplysninger (telefonnummer og e-mail)

Vi sender en kopi af eksamensbeviset til din digitale postkasse eller du kan afhente en kopi på Bornholms Ø-arkiv, adresse: Pingels Allé 1, i Rønne.

It-arkiv

Sagsbehandlingen i Bornholms Regionskommune bliver mere og mere digital. Det betyder at arkivet ikke længere bruger lige så mange kræfter på, at opbevare og håndtere papir-sager. Så vi modtager de IT-systemer, der opbevarer personfølgesomme data for at gemme dem på arkiv.

Det er heller ikke alle systemer, der bruges i sagsbehandlingen, der efter lovgivningen skal gemmes, men de som skal, afleveres som en såkaldt arkiveringsversion hver 4. eller 5. år.

De afleveres som "systemuafhængige" versioner, forstået på den måde at data stadig skal kunne læses og bruges om 20-30 eller 50 år - uden at de systemer der kræves i dag for at benytte data, stadig er i produktion.

Tænk bare på hvor svært det er at læse WordPerfect 5.1 dokumenter ind fra en diskette som er bare 10-15 år gammel. Det er stort set umuligt. Det må ikke ske for de data der skabes i den offentlige sektor og derfor bruges der i disse år ganske mange ressourcer på dette område.

"Digitaliserer I så alting?"

Det spørgsmål får vi rigtig tit på arkivet. Nej det gør vi ikke. Vi fokuserer på at ordne og bevare, så alt det som findes på papir bevares og kan findes frem og bruges. Det skal opbevares sådan at fugt og temperatur ikke har negativ indflydelse arkivalierne og ikke forgår inden de kommende generationer får glæde af dem.

Den digitalisering vi foretager er registreringer af materialerne. Målet er at stille disse til rådighed for borgerne, således at man kan søge efter vores materialer på nettet, men fortsat vil skulle besøge os for at tilgå dem.

Til tider digitaliserer vi materialer, hvis det skønnes at de er for skrøbelige og kan tage skade af gentagen håndteringen.

Kommunearkiv

I kommunearkivet har vi omkring 3 hyldekilometer arkivalier, der stammer helt tilbage fra de 22 købstads- og sognekommuner der gik forud for primærkommunerne fra 1970. En del af arkivalierne er afleveret til Statens Arkiver gennem tiderne, men en ret stor del har vi selv.

Det er primært indenfor kommunen at vi benytter de kommunale arkivalier, men det sker oftere at det er her vi skal finde svaret på borgernes spørgsmål.

Arkivalierne i det kommunale arkiv er ikke umiddelbar tilgængelig for borgerne og vil i hvert tilfælde blive vurderet efter arkivlovens tilgængelighedsfrister om de kan stille til rådighed.

Det er muligt at ansøge om både aktindsigt og dispensation fra arkivlovens tilgængelighedsregler. Henvendelse om dette skal ske på arkivet.

Lokalhistorisk arkiv

Vores lokalhistoriske afdeling er det første man møder, når man kommer til vores lokaler på Pingels Allé. Vi er i samme bygning som biblioteket, men har egen indgang. Lokalerne stod klar 4. december 2009 og huser arbejdspladsen for de 5 medarbejdere, der er ansat i arkivet.

Vores kommunale opgaver og arkiv er fordelt på adresser rundt på øen, men administreres herfra.

I stueetagen, finder du vores læsesal, hvor også bibliotekets omfattende lokalsamling om Bornholm også er tilgængelig. Her er der litteratur tilbage fra 1620 og frem til i dag. Bøgerne kan ikke hjemlånes, med mindre de også findes på biblioteket til hjemlån.

Du kan bruge din egen computer på arkivet. Det trådløse netværk er det fra biblioteket og du skal henvende dig der, hvis du har behov.

I kælderen har du adgang til store dele af vores samlinger. Dele er placeret på lukket magasin og kan fremskaffes af personalet. Enkelte materialer er beskyttet af tilgængelighedsregler og kan først ses efter en vis årrække.

Vores arkiv rummer: Samlinger, aviser og udklipssamlinger, billeder, bøger, film, kort, lydfiler, mikrofilm- og fiche og meget andet.

Vi har tre computere til rådighed for borgerne og er der ekstra behov, så har vi 4 bærbare som også kan benyttes. Desuden har vi flere microfilm og microfiche apparater.

Slægtsforskning

På Bornholms Ø-Arkiv kan man finde sine bornholmske rødder
Her findes alle de vigtigste arkivalier til studier af slægtsforhold på Bornholm
Vi kan supplerer med stamtavler og personalhistorisk litteratur.

Samlinger

Vores samlinger består af en række forskellige materialer: Fotografier, aviser, kirkebøger, folketællinger og mandtalslister, øvrige mikrofilm, videofilm, 8 mm film, 16 mm film, lydbånd samt kort, plakater og prospektkort.

I maj 2009 overtog Bornholms Ø-arkiv driften af Bornholms Lokalhistoriske Arkiv. I december 2009 stod byggeriet af Bornholms Ø-arkivs nye publikumsarealer på Pingels Allé 1 klar, som en tilbygning til Rønne Bibliotek.

I praksis varetager vi 3 arkiver; det lokalhistoriske, IT-arkivarbejdet og det kommunale arkiv.

Lokalerne på Pingels Alle er arbejdsplads for de ansatte i arkivet, og tjener som publikumsareal for den lokalhistoriske del.

Vi er 5 fastansatte i arkivet. Vi ser frem til at mødes på arkivet.

Vedtægter for Bornholms Ø-arkiv

 

Artikler skrevet af Ø-arkivets arkivarer

Bornholms Tidende - De gamle mødre

Bornholms Tidende - Da romantikken kom til Olsker

Bornholms Tidende - Kopper1

Bornholms Tidende - Kopper2

Bornholms Tidende - Barselsgaven

Bornholms Tidende - Nøllen

Online databaser

Bornholms Ø-arkiv har udarbejdet en række databaser, der kan hjælpe dig videre i din søgning i lokalhistorien eller slægtsforskningen:

Søger du efter slægtninge, der er født på Bornholm i perioden 1815-1940, kan du bruge databasen www.bornholmere.dk

Søger du efter bornholmere, der er udvandret, kan du søge i databasen www.bornholmskeudvandrere.dk

Søger du efter bestemte artikler eller emner i Bornholms Tidende fra perioden 1920 til 1990, kan du bruge databasen www.stenbaekssedler.dk Her kan du også registrere dig som frivillig indtaster og hjælpe med at udvide databasen.

www.billedearkiv.dk kan du bladre virtuelt i de af arkivets protokoller, der er digitaliserede.

Ø-arkivets historie

Bornholms Ø-arkiv, tidligere Bornholms Lokalhistoriske Arkiv, ligger på Pingels Allé 1, 3700 Rønne.

Af arkivets hjemmeside fremgår det at Bornholms Lokalhistoriske Arkiv blev oprettet i 1975. Før dette tidspunkt blev mange arkivalier afleveret på Bornholms Museum, men museet havde ikke kapacitet til også at fungere som egentlig arkiv.

I 1970’erne accelererede antallet af lokalhistoriske arkiver landet over. Så stærkt, at man må betegne det som en folkelig bevægelse. I 1968 var der 60 arkiver – i 1971 – 97 arkiver og i 1980 – 280 arkiver.

Denne bevægelse nåede også til Bornholm, men her blev der kun oprettet et arkiv, som principielt skulle dække hele øen. Med Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver – SLA – og forhenværende overbibliotekar H.C. Larsen som initiativtagere blev grundlaget skabt for Bornholms Lokalhistoriske Arkiv.  

Arkivet blev oprettet af Bornholms Amtskommune og Rønne Kommune i fællesskab som en del af centralbibliotekets samlinger og med overbibliotekaren som daglig leder. Arkivet fik ingen lønnet arbejdskraft, men skulle udelukkende baseres på frivilliges indsats. Budgettet skulle anvendes til indkøb af arkivalier på mikrofilm, inventar og materialer. I 1998 fik overbibliotekar Jon Madsen forhandlet et nyt sæt vedtægter for arkivets virksomhed. De væsentligste ændringer var en driftsaftale med centralbiblioteket, som herefter betjente arkivet med 15 personaletimer ugentlig samt nedsættelse at et rådgivende udvalg. Ved kommunesammenlægningen i 2003 indgik arkivet i centralbibliotekets daglige drift, det rådgivende råd blev nedlagt og vedtægterne aflyst.

I 2006 oprettede regionskommunen et offentligt arkiv – Bornholms Ø-arkiv - i henhold til arkivlovens § 7 til at varetage kommunens arkiver. I maj 2009 overtog Bornholms Ø-arkiv driften af Bornholms Lokalhistoriske Arkiv og de to arkiver fortsatte under navnet Bornholms Ø-arkiv og i december 2009 flyttede arkivets personale ind i nye lokaler i tilknytning til Rønne Bibliotek. Der er i dag 5 fastansatte på arkivet.

Arkivet indsamler kildemateriale om Bornholms historie og gør det tilgængeligt for offentligheden.

Kontakt os

Bornholms Ø-arkiv

Pingels Allé 1 3700 Rønne

Mail: arkiv@brk.dk

Telefon:56 92 10 11

Åbningstid:

Mandag: 10-14
Tirsdag: Lukket
Onsdag: 12-16
Torsdag: 10-14
Fredag: 10-13