Baby i legetunnel
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Børn, unge, familie Hjælp og støtte Ergo- og fysioterapi til børn

Ergo- og fysioterapi til børn

​​​​​Vi arbejder med børn med motoriske vanskeligheder, børn med sanseintegrationsproblemer, babyer med kranieasymmetri, babyer/børn med spisevanskeligheder.

Henvisningen kan igangsættes gennem forældre, barnets daginstitution eller andre fagpersoner med kontakt til barnet.

Undersøgelsen danner grundlag for rådgivning til forældre og daginstitutioner og eventuelt et træningsforløb.

Vi arbejder tværprofessionelt, når det vurderes relevant.


Børneergo- og fysioterapeutisk rådgivning og vejledning til børn efter sundhedslovens § 120

Tilbud om ergo- og fysioterapeutisk rådgivning til børn med lettere problemstillinger.

Til børn med lettere problemstillinger, der ikke kræver en længerevarende indsats, kan der tilbydes ergo- og fysioterapeutisk rådgivning og vejledning.

Tilbuddet kan f.eks. bruges ved bekymringer omkring fod- og benstilling, hypermobile børn ("bløde" børn) eller til børn med kranieasymmetri.

Hurtig indsats til børn med kranieasymmetri prioriteres.

Børn med behov for genoptræning efter sygehusindlæggelse efter sundhedslovens § 140

I Bornholms Regionskommune er det Genoptræningen, der modtager genoptræningsplanen fra hospitalet.

Undersøgelse, rådgivning og korte træningsforløb til børn efter servicelovens § 11, stk. 7

Barnet henvises typisk i samarbejde med forældre af sundhedsplejen, dagplejepædagog, børnehave eller læge.

Vi indkalder til undersøgelsen via kontakt til forældre eller daginstitution.

Efterfølgende gennemgår vi resultatet med barnets forældre og daginstitution og aftaler fremtidige tiltag som aktiviteter i hjemmet og daginstitution samt et kortere træningsforløb.

Vedligeholdende træning til børn efter servicelovens § 44

Terapeuterne vurderer ud fra test og undersøgelser om børn med nedsat fysisk funktionsevne, f.eks. forårsaget af sygdom, motoriske vanskeligheder eller forsinket motorik, kan tilbydes træningsforløb ved børneergo- og fysioterapeuterne.

Indsatsen er et vedligeholdende træningsforløb samt vejledning til hjemmet og barnets institution. Træningen suppleres med øvelser i hjemmet, hvorfor det er vigtigt, at omsorgspersoner er indstillet på at være en aktiv del af forløbet.

Fysio- og ergoterapeutisk træning til børn i specialbørnehaven Svanereden efter servicelovens § 32

Der laves en faglig vurdering af det enkelte barns behov for træning. Denne faglige vurdering danner grundlag for fremtidige tiltag, såsom træningsforløb, aktiviteter i hjemmet og daginstitution. Der er tæt tværfagligt samarbejde med personalet i Svanereden.

Træningen med terapeuterne foregår i børnehaven.

Henvendelse

Du kan sende en mail til boernefysioogergoterapi@brk.dk (ikke sikker). 

Hvis din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger, er det vigtigt, at du sender via Digital Post. 

På Digital Post logger du ind med MitID, og du er sikker på, at din henvendelse bliver krypteret. Klik på linket i den grå boks i Send Digital Post.

Du kan altid benytte kommunens hovednummer, som er: 56 92 00 00.


Hvor foregår træningen?

Pingelse Allé 31, 3700 Rønne

Hvis terapeuten finder det hensigtsmæssigt, kan træningen også finde sted i barnets institution eller eget hjem

Pjecer

Motorisk stimulering 0-3 mdr.

Motorisk stimulering 3-6 mdr.

Motorisk stimulering 6-9 mdr.

Motorisk stimulering 9-12 mdr.

Børn med bløde led 0-3 år 

Børn med bløde led - Det større barn

Mit barn foretrækker at se mod venstre

Mit barn foretrækker at se mod højreSend Digital Post

Vælg emne herunder og log på med MitID...

Henvendelse (Borger)
Henvendelse (Virksomhed)


DP-small.png

Kontakt

Center for Børn og Familie
Ergo- og fysioterapi
Ullasvej 23
3700 Rønne

Leder
Katja Hansen

Pernille Høyer Nilsson

Ergoterapeut førskolebørn
Mobil: 30 18 18 30

Birgitte Munch Pedersen

Fysioterapeut førskolebørn
Mobil: 24 84 86 56

Connie Sjøholm Mikkelsen

Fysioterapeut førskolebørn
Mobil: 51 59 25 47