Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Børn, unge, familie Hjælp og støtte Gravid- og småbørnsbehandling

Gravid- og småbørnsbehandling

​​​​​​​​​​​Gravid- og småbørnsbehandlingsteamet modtager familier, der har fået barn eller som venter barn. Familier, der har behov for støtte til at varetage forældrerollen.

​Hvem er målgruppen?

Målgruppen er familier med gravid, og/eller børn op til 3 år, hvor det må anses af væsentlig betydning for et barns særlige behov for støtte, at der iværksættes støttende indsats efter barnets lov § 32.

Hvem er vi?

Gravid- og småbørnsbehandlingsteamet er et team i afdelingen Socialpsykologer og Familiebehandling.

Vi har tilknyttet 3 familiebehandlere/terapeuter, en psykolog samt mulighed for praktisk pædagogisk støtte.

Hvad tilbyder Gravid- og småbørnsbehandlingsteamet?

Vi har plads til 5 familier. 

Udover de visiterede forløb, er der følgende tilbud:

  • Mødregruppe for sårbare mødre. Mødregruppen er et samarbejde med sundhedsplejerskerne, og de mødes én gang om ugen.​
  • Theraplaygruppe for gravide. Målgruppen er gravide, og evt. deres partner, som vurderes af jordemoder, sundhedsplejerske, læge eller rådgiver, til at have brug for støtte til at forberede sig på at blive forælder. Forældrene bliver bedre i stand til at kunne mentalisere sig i forhold til det ufødte barn, og forberede sig følelsesmæssigt til forældreskabet.

Hvordan arbejder vi?

I Gravid- og småbørnsbehandlingsteamet arbejder vi med at styrke forældrene i at udvikle egne ressourcer til at drage omsorg for deres børn og deres egne liv på en udviklingsfremmende måde.

Formålet er at levere en målrettet og sammenhængende indsats for børnene og deres familier, således at forældrene udvikler deres kompetencer som forældre.

Metoder

Behandlingen tilrettelægges efter familiens nærmeste udviklingszone og der kan indgå; Marte Meo, forældretræningskurset Circle of Security, Theraplay, Narrativ terapi, legeterapi, psykologiske samtaler, pædagogisk rådgivning, vejledning og undervisning.

Hvordan får vi plads?

Behandling i Gravid- og småbørnsbehandlingsteamet er en visiteret ydelse fra myndighedsafdelingen i Center for Familie- og Voksenindsatser​.

Mødregruppen og Theraplay for gravide er ikke en visiteret ydelse, men du kan blive henvist til det via jordemoder, sundhedsplejen eller ved direkte kontakt til Gravid- og småbørnsbehandlingsteamet.Send Digital Post

Vælg emne herunder og log på med MitID...

Kontakt til Sundhedsplejen og Familiehuset (Borger)


DP-small.png

Kontakt

Gravid- og småbørnsbehandlingsteamet
Pingels Allé 31
3700 Rønne

Telefon: 56 92 42 00

Antal pladser
5 familier

Leder
Marianne Jensen
M.Jensen@brk.dk
Telefon: 30 18 05 55

Sikker e-mail: Hvis din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger, er det vigtigt, at du sender via Send Digital Post i den grå boks. 
 
På Digital Post logger du ind med MitID, og du er sikker på, at din henvendelse bliver krypteret.