Del på facebook

Ressourceporten

Ressourceporten er et tiltag mellem PPR og Dagtilbud, som har til formål at skabe en relationel koordineret indsats omkring børn i førskolealderen.
Ressourceporten er et sparrings- og refleksionsrum med en bred vifte af fagpersoner, hvor en bekymring fra forældre eller et dagtilbud kan blive drøftet, uden der ligger en skriftlig beskrivelse.
Formålet med Ressourceporten er, at en bekymring kan blive drøftet og en tilpas indsats kan igangsættes. Ved denne indsats vil vi skabe en fokuseret udnyttelse af ressourcen og samtidigt styrke det inkluderende læringsmiljø.

Hvem deltager i Ressourceporten?
I Ressourceporten vil leder for Dagtilbud, koordinerende tale-hørekonsulent, psykolog, familierådgiver, fysioterapeut, leder for Sundhedsplejen og familiehuset og leder for Inklusions- og ressourceteamet være repræsenteret.

Ved den enkelte bekymring, vil forældre og andre personer, der har relevant viden, have mulighed for at deltage,

Forældresamtykke er nødvendigt, hvis der er tale om personsager.

Hvornår kan en bekymring komme i Ressourceporten?
En bekymring kan drøftes i Ressourceporten, når forældre og/eller dagtilbuddet har været i kontakt med inklusions- og ressourceteamet, og det vurderes, at det er relevant med en tværfaglig vurdering.

Det kan både være nye bekymringer, eller bekymringer hvor der over tid har været igangsat tiltag, men hvor det vurderes, at der måske skal noget mere eller andet til.

Inklusions- og ressourceteamet kan kontaktes tirsdage og torsdage mellem 9-12 på telefonnummer: 61 13 63 89.

Man kan desuden kontakte teamet via mail: inklusionogressourceteamet@brk.dk (ikke sikker mail), hvor man kan forvente svar indenfor 2-4 arbejdsdage.

Hvem kan kontakte inklusions og ressourceteamet?

Forældre til børn i førskolealderen, personaler i dagtilbud, samt andre relevante fagpersoner.

Hvornår mødes Ressourceporten?
Ressourceporten mødes onsdag i ulige uger fra 12-15 på Ullasvej.

Hvad kan Ressourceporten?
I Ressourceporten arbejder vi ud fra 3 platforme:

  • Højkvalitets dagtilbud
  • Inkluderende læringsmiljøer
  • Relationel koordinering

I Ressourceporten er det muligt at sætte forskellige indsatser/tiltag i gang:

  • Forløb med inklusions- og ressourceteamet
  • Fysioterapeut- udredning og behandling
  • Dagtilbudsrådgivning
  • Indstilling til PPR – udredning, henvisning til børneklinikken
  • Tale- hørekonsulent
  • Specialbørnehaven Mælkebøtten
  • DUÅ - de utrolige år

I Ressourceporten træffes der en beslutning om, hvorvidt der skal igangsættes en specialpædagogisk indsats på baggrund af bekymringen.

Kan der ikke blive enighed i Ressourceporten, er det i sidste ende Centerchefen for Børn og Familie, der træffer en beslutning.

Opfølgning og revisitation 

Når en indsats er iværksat, skal Ressourceporten mindst hvert halve år tage stilling til, om den pågældende indsats skal fortsætte, ændres eller ophør. Jf. BEK 999 af 15.09.2014, § 5.