Del på facebook

STIME

​​​Med STIME - Styrket tværsektoriel indsats for børn og unges mentale sundhed​ - tilbyder Bornholms Regionskommune behandling og vejledning til børn og unge i psykisk mistrivsel og deres forældre. Målet er at sikre, at familierne får hjælp i deres nærmiljø - inden problemerne vokser sig for store.

Forløb til 6-17 årige i psykisk mistrivsel

Bornholms Regionskommune tilbyder skræddersyede forløb til familier med børn og unge, der har udfordringer med relation til ét af STIMES spor. Der tilbydes forløb i 3 spor:

  • Emo-sporet med 2 tilbud om indsats i forhold til angst og/eller depressive vanskeligheder.
  • Spise-sporet med tilbud om indsats i forhold til når tanker om krop og mad fylder for meget.
  • Selvskade-sporet med tilbud om indsats i forhold til når svære følelser fører til selvskade.

Hvis barnet/den unge har behov for at blive udredt eller behandlet i psykiatrien, er et forløb i STIME ikke aktuelt.

​Få styr på angsten (6-12 år)

Informationsbrev til forældre

Når bekymring og tristhed fylder for meget (13-17 år)

Om forløbet "Når bekymring og tristhed fylder for meget".

  

Når tanker om krop og mad fylder for meget (10-17 år)

Om forløbet "Når tanker om krop og mad fylder for meget"

 

Når svære følelser fører til selvskade (12-17 år)

Om forløbet "Når svære følelser fører til selvskade"

 

Bag om projekt og partnerskab

Der er på landsplan et stigende antal børn og unge i psykisk mistrivsel. Mistrivslen påvirker barnets/den unges funktionsniveau og kan betyde, at de klarer sig dårligere fagligt og socialt. Hele familien bliver ofte ramt, og såvel barnet/den unge som forældrene kan have svært ved at finde overskud til at klare hverdagslivet.

Hjælp i nærmiljøet inden problemerne vokser sig store

Det er vigtigt at sætte ind hurtigt med relevant hjælp til familien, så barnets/den unges tilstand ikke bliver forværret. Samtidig er det en fordel, at familiens tilknytning til nærmiljøet og hverdagslivet bliver påvirket mindst muligt. Derfor er Bornholms Regionskommune sammen med seks andre kommuner og Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden gået sammen i projektet 'Styrket tværsektoriel indsats for børn og unges mentale sundhed' (STIME).

Formålet med STIME er at hjælpe børn og unge i psykisk mistrivsel og deres forældre, inden udfordringerne kræver mere gennemgribende behandling eller udvikler sig til en alvorlig psykiatrisk lidelse. Projektet er finansieret af satspuljen 'Fremskudt funktion' med i alt 67 mio. kr. og løber i perioden 2018-2021.

Projektet STIME

Flere og flere børn og unge er i psykisk mistrivsel. Mistrivslen påvirker børnenes og de unges funktionsniveau og kan betyde, at de fungerer dårligere såvel fagligt som socialt. Samtidig rammer mistrivslen ofte hele familien, og det kan være svært for børn, unge og forældre at finde overskud til at klare dagligdagens udfordringer.

Det er vigtigt at sætte ind hurtigt med relevant hjælp til hele familien, så barnets/den unges tilstand ikke bliver forværret. Psykiatrien skal naturligvis fortsat behandle dem, der har behov for det. Men når region og kommuner arbejder tæt sammen, er det muligt at forebygge, at psykisk mistrivsel udvikler sig og kommer til at kræve mere gennemgribende behandling og fører til alvorlige psykiatriske lidelser.

Udvikling af lokale indsatser

'Styrket tværsektoriel indsats for børn og unges mentale sundhed' (STIME) er et samarbejde mellem syv kommuner og børne- og ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden. I udviklingsprojektet tager de otte ligeværdige partnere et fælles ansvar for børn og unges mentale sundhed.

Målet er at sikre, at børn og unge i psykisk mistrivsel og deres forældre får hjælp i deres nærmiljø, inden problemerne vokser sig store. Familierne skal have adgang til lettere behandling og vejledning i kommunen samtidig med, at de får mulighed for at bevare deres tilknytning til hverdagslivet.

Tværsektorielt samarbejde i fire spor

STIME udvikler og afprøver lokale tilbud til børn, unge og deres familier, der er baseret på evidens. På tværs af fag, sektorer og organisationer bidrager projektet med ny viden og nye metoder, som kan leve videre efter projektets afslutning.

Målgruppen er børn og unge i aldersgruppen 3-17 år, der er i psykisk mistrivsel uden at have behov for at blive udredt eller behandlet i psykiatrien. Barnets/den unges udfordringer skal have relation til et af projektets i alt fire spor:

  1. 'Når tanker om krop og mad fylder for meget' (tidlige tegn på spiseforstyrrelse blandt 10-17 årige).
  2. 'Når svære følelser fører til selvskade' (selvskadende adfærd blandt 13-17 årige).
  3. 'Når bekymring eller tristhed fylder for meget' (tegn på angst/depression blandt 6-17 årige).
  4. 'Når uro, opmærksomhed eller impulsivitet er en udfordring' (udfordringer med uro, opmærksomhed eller impulsivitet blandt 3-10 årige). (Bornholm er ikke med i denne del).

3 ½ årigt projekt med satspuljemidler

Projektet er finansieret af satspuljemidler på i alt 67 mio. kr. og løber i perioden i 2018-2021. Størstedelen af midlerne er kanaliseret ud til de syv kommuner, hvor aktiviteterne foregår: Gladsaxe, Gentofte, Høje-Taastrup, Frederiksberg, København, Lyngby-Taarbæk og Bornholm.

Alle danske regioner har fået midler til satspuljeprojekter i puljen 'Fremskudt funktion'. Puljens formål er at sikre tidlige tværsektorielle indsatser til de børn og unge i psykisk mistrivsel, som ikke har behov for en indsats i psykiatrien men for en intensiv indsats i nærmiljøet. Herunder at styrke samspillet mellem den regionale psykiatri og de kommunale indsatser.

Send Digital Post

Vælg emne herunder og log på med MitID...

Kontakt til PPR (Borger)


DP-small.png

Kontakt for mere information

Behandler og koordinator EMO-sporet
Gordon Williamson
Gordon.Williamson@brk.dk
Tlf.: 56 92 42 16

Behandler og koordinator i spisesporet og selvskadesporet
Ann Pedersen
Ann.Pedersen@brk.dk
Tlf.: 56 92 41 48

Ledende psykolog
Jakob Holst
Jakob.Holst@brk.dk
Tlf.: 56 92 42 02

Sikker e-mail: Hvis din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger, er det vigtigt, at du sender via Send Digital Post i den grå boks. 
 
På Digital Post logger du ind med MitID, og du er sikker på, at din henvendelse bliver krypteret.

Behandlere

EMO-spor

Gordon Williamson

John Gibson

Karoline Jonsson

Spise-spor

Ann Pedersen

Conny Møller

Selvskade-spor

Ann Pedersen

Anja Mogensen 

 

Billede med STIME logo