Del på facebook

Ungehuset

​​​Ungehuset danner rammen om en række socialpædagogiske indsatser, terapeutiske forløb og behandling til unge og deres familier i Bornholms Regionskommune

​Hvem er målgruppen?

Ungehusets målgruppe er todelt i overensstemmelse med Bornholms Regionskommunes anbringelsesgrundlag:

  • Unge med væsentlige behov for støtte
  • Unge i åbenbar risiko for at lide alvorlig skade på sundhed og udvikling

Aldersgruppen er 13-18 år (op til 22 år ved efterværn)

Hvor ligger Ungehuset?

Ungehuset har til huse på adressen Sveasvej 3, 3700 Rønne 

Individuelle tilbud

Ungehusets individuelle indsats målrettet den enkelte unges behov er et alternativ til døgnanbringelse og indeholder ungekonsulenter med mulighed for at få støtte til problemer og udfordringer. Desuden er der mulighed for kontakt til ungehusets vagttelefon alle døgnets timer

Caféen og gruppetilbud 

Caféen fungerer som samlingssted og er fællesskabs- og normdannende for de unge. Caféen har forskellige tilbud og åbningstiden kan variere efter det aktuelle behov. I caféen er det blandt andet muligt at;

  • få lektiehjælp - hjælp til jobansøgning mm.
  • lave mad og spise sammen
  • få en samtale med en voksen
  • møde andre unge
  • fælles ture og aktiviteter
  • ugentlig sportsgruppe
  • gruppetilbud med særligt fokus på aktuelle problemstillinger, herunder NADA-behandling (se mere om NADA), rusmiddelhåndtering, vredeshåndtering, mm.

Ungehusets værelser

Ungehuset råder over 4 værelser i huset på Sveasvej, hvor vi har faste nattevagter tilkoblet alle ugens dage. 

Anbringelse på Ungehusets værelser kombineres altid med en ungekonsulent, der har det socialpædagogiske og behandlingsmæssige ansvar, og en ATA pædagog (ansigt til ansigt), som yder ADL-træning i almindelig daglig livsførelse.

I tæt samarbejde arbejdes der på at skabe en rolig ramme og stabile, trygge forhold for de unge i forskellige tidsrum som tidlig morgen, eftermiddag, aften, nat og weekend.

Ungehuset støtter her op om morgenvækning, morgenmad, skolekørsel samt aftensmad. 

Eget værelse

Eget værelse er et tilbud om anbringelse med støtte. Formålet er, at den unge kan opnå de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv, som jævnaldrene.

Hvordan arbejder vi?

Metode

Personalet i Ungehuset arbejder efter systemisk/narrativ metode, dog med fokus på at sikre, at metoden tilpasses behovet for indsats i den unges handleplan.

Der arbejdes i Ungehuset bevidst med fokus på inklusion i de almene uddannelses- og ungdomsmiljøer.

En individuel indsats

De individuelle tilbud, ungehusets værelser samt eget værelse tilbydes som en individuel indsats målrettet den enkelte unges behov.

På baggrund af den unges handleplan tilrettelægger Ungehuset og familiens sagsbehandler den indsats, der skal tilbydes den unge og dennes familie. Herefter udarbejder ungekonsulenten sammen med den unge en udviklingsplan for det videre forløb.  

Hvordan får man en plads i Ungehuset?

Ungehusets tilbud kræver forudgående visitation fra myndighedsafdelingen i Center for Børn og Familie

Tilsynsrapport

Tilsynsrapport 2022

Tilsynsrapport 20​23

Kontakt

Ungehuset
Sveasvej 3
3700 Rønne

Telefon: 56 92 42 80

Mail: ungehuset@brk.dk

Leder
Charlotte Bjaler