Rådgivning

Bornholms Regionskommune har en vifte af forskellige muligheder for hjælp til familier samt børn og unge, der har brug for en håndsrækning til at komme videre i deres udvikling.
Center for Børn og Familie arbejder ud fra kommunens sammenhængende børnepolitik, og i samarbejde med familierne finder Center for Børn og Familie frem til og iværksætter den støtte der er behov for.

Åben Anonym Rådgivning

 
Rådgivningen finder sted i form af personlige samtaler i Center for Børn og Families lokaler. Der gives også telefonisk rådgivning.
 
Der er tale om kortvarigt forløb, der evt. afsluttes med henvisning til andet relevant tilbud
 
 

Specialrådgivning til familier med børn med psykisk funktionsnedsættelse

 
Rådgivningen finder sted i form af personlige samtaler og implementering/evaluering af rådgivningen i familien.
Rådgivningen finder sted i Center for Børn og families lokaler eller hjemme hos borgeren.
Der gives også telefonisk rådgivning.
 
Der er tale om kortvarigt  forløb, der evt. afsluttes med henvisning til andet relevant tilbud
 

Lettere behandlingsforløb.

 
Herudover kan der tilbydes korte behandlingsforløb, der tilrettelægges i forhold til den enkelte familie og kan finde sted i familiens eget hjem og i Familiecenterets lokaler.
Det kan bestå af individuelle samtaler med barnet, parsamtaler eller samtaler for hele familien. I tilbuddene kan indgå forskellige aktiviteter, øvelser, videooptagelse m.v.
 

Gruppetilbud

Rådgivningen kan også finde sted i form af gruppetilbud. 
Der er tale om lidt længerevarende forløb. Grupperne oprettes og sammensættes efter behov.

BUSK-gruppen rådgivning ved seksuelle overgreb og vold

BUSK er en rådgivningsgruppe, bestående af personer ansat i Center for Børn og Familie (psykologer, familiebehandler og sagsbehandler) og politiet.

Formålet med BUSK  er at opsamle viden og koordinere indsatsen i forskellige instanser samt at rådgive og vejlede institutioner, skoler, ansatte i kommunen samt, borgere/forældre ved mistanke om vold og overgreb.

Du kan vælge at få anonym rådgivning.
 

Kontakt:

Åben Anonym Rådgivning Anonym.Raadgivning@brk.dk
Tlf.: 56 92 40 99

Center for Børn og familie sikkerpost@brk.dk
Tlf. 56 92 42 00

Kontakt:

Specialrådgivningen specialraadgivning@brk.dk
Tlf.: 56 92 40 70

Center for Børn og familie sikkerpost@brk.dk

Tlf. 56 92 42 00