Dyrehold
Del på facebook

Dyrehold

Dyrehold i by- og sommerhusområder
 
Erhvervsmæssigt dyrehold og større dyr
Det er ikke tilladt at have erhvervsmæssigt dyrehold i by - og sommerhusområder.
 
Det er ikke tilladt at have større dyr (svin, kvæg, geder, får og heste) som hobby i by - og sommerhusområder.
 
Dispensation
Kommunen kan i særlige tilfælde give dispensation til at have større dyr i by- og sommerhusområde.
 
Mindre dyr
Det er tilladt at have et ikke-erhversmæssigt hønsehold i by- og sommerhusområder.

Hvis dyreholdet giver anledning til miljømæssige problemer, kan kommunen påbyde at dyrene fjernes.