Del på facebook

Private dagtilbud

​​​​​Private institutioner

Ved ind- og udmeldelse, kan private institutioner sende besked til Pladsanvisningen via linket Ind- og udmeldelse af private dagtilbud. Se linket i den grå boks Send Digital Post.​

Der tilbydes pasning i private dagtilbud. For at blive godkendt som privat dagtilbud skal man godkendes efter et sæt kriterier, vil du vide mere om det, kan du læse om "Godkendelseskriterier" her på siden. Hvis du ønsker godkendelse til oprettelse af ny privat institution eller ændring af godkendelse af eksisterende privat institution, kan du henvende dig ved at klikke på Godkendelse af private dagtilbud i den grå boks Send Digital Post.

Bornholms Regionskommune er forpligtiget til, at føre pædagogisk tilsyn i de private dagtilbud.

Privat passer

Hvis du skal have månedligt tilskud til privat pasningsordning, skal du indsende lønspecifikation. Det kan du gøre via linket Private pasningsordninger i den går boks Send Digital Post.

Lukkedage i de private institutioner

Oversigt over lukkedage i de private institutioner.


​Naturbørnehaven i Hasle

Fælledvej 47 C
3790 Hasle
Tlf: 5696 4604
Leder: Katrine Branth
Åbent fra 6.30 - 16.30
Børn fra 3 år til start i børnehaveklasse.
Ind- og udmeldelse skal ske til institutionen.
 

Løvfrøen Nylars

Bøgevej 11
3720 Åkirkeby
Tlf: 5697 1363
Leder: Lisbet Werenberg
Åbent ma. - to. 6.30 - 17.00, fre. 6.30 - 16.15
Børn fra 0 år til start i børnehaveklasse.
Ind- og udmeldelse skal ske til institutionen.
 

Naturbørnehaven Lillegryn

Østermarievej 4 B, Ibsker
3740 Svaneke
Tlf: 5649 7169
Leder: Mandira Mouritsen​
Åbent fra 6.30 - 16.30.
Børn fra 3 år til start i børnehaveklasse.
Ind - og udmeldelse skal ske til institutionen.  
 

Den frie børnehave og vuggestue på Midgårdsvejen

Midgårdsvej 81
3700 Rønne
Tlf: 2677 8817
Konstitueret leder: Josefine Sachs
Åbent ma. - to. 6.00 - 16.30, fre. 6.00 - 16.00​
Børn fra 0 år til børnehaveklasse.
Ind- og udmeldelse skal ske til institutionen.

Naturbørnehaven Lillemyr

Kannikegårdsvej 17, Poulsker
3730 Nexø
Tlf: 5648 9828
leder: Lasse Munk
Åbent fra 6.20 - 17.00
Børn fra 1/2 år til start i børnehaveklasse.
Ind- og udmeldelse skal ske til institutionen.

Vores børnehave

Hovedgade 51, Snogebæk
3730 Nexø
Tlf: 5693 2324
Konst. leder: Helena Funch Jørgensen​
Åbent ma. - to. 6.30 - 17.00, fre. 6.30 - 16.30
Børn fra 0 år til børnehaveklasse
Ind- og udmeldelse skal ske til institutionen.
 

Børnebakken

Østergade 23 - 25
3720 Åkirkeby
Tlf: 5693 2504
Leder: Steen Noer
Åbent fra 6.30 - 16.30
Børn fra 3 år til start i børnehaveklasse.
Ind- og udmeldelse skal ske til institutionen.

Liden Stina

Soldalen
Maegårdsvej 4, Olsker
3770 Allinge
Tlf: 2112 6823
Leder: Sari Lesch
Åbent fra 7.30 - 16.00
Børn fra 0 år til start i børnehaveklasse.
Ind- og udmeldelse skal ske til institutionen.

Rønne Børneasyl

Damgade 5
3700 Rønne
Tlf: 5695 1882
Leder: Merethe Funch Jørgensen
Åbent ma. - to. 6.30 - 16.45​, fre. 6.30 - 16.15
Børn fra 0 år til start i børnehaveklasse.
Ind- og udmeldelse skal ske til institutionen.

Troldhøj

Havnegade 44 - 46
3730  Nexø
Tlf: 56 49 40 22
Leder: Tanja Petersen
Åbent ma. - to. 6.30 - 17.00, fre. 6.30 - 16.30
Børn fra 0 år til start i  børnehaveklasse.
Ind- og udmeldelse skal ske til institutionen.
 

Bien

Nyker Hovedgade 5
3700 Rønne
Tlf: 5693 0710
Leder: Susie Krusell
Åbent ma. - to. 6.30 - 16.45, fre. 6.30 - 16.15​
Børn fra 3 år og til start i børnehaveklasse.
Ind- og udmeldelse skal ske til institutionen.
 

Send Digital Post

Vælg emne herunder og log på med MitID...

Private pasningsordninger (Borger)

Private Pasningsordninger (Virksomhed)


Godkendelse af private dagtilbud (Borger)

Godkendelse af private dagtilbud (Virksomhed)


Ind- og udmeldelse af private dagtilbud (Virksomhed)


DP-small.png

Private dagtilbud

Her kan du læse Bornholms Regionskommunes godkendelseskriterier, for private dagtilbud.

Godkendelseskriterier for private dagtilbud