Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Børn, unge, familie Skoler Ét skoledistrikt i Rønne

Ét skoledistrikt i Rønne

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​I forbindelse med fastlæggelse af budget 2024, besluttede Kommunalbestyrelsen, at de to skoledistrikter i Rønne skal samles til ét med virkning fra den 1​. august 2025. 

På denne side vil du kunne holde dig opdateret om den igangværende proces.​

Aktuelt​

Kommunalbestyrelsen har besluttet (29. februar 2024) at sende to scenarier (A og B) til, hvordan man kan​ samle de to skoledistrikter i Rønne til ét i høring. Høringsperioden er på otte uger fra 1. marts-26. april 2024. Herefter vil der være en periode på fire uger, 
hvor Center for Skoles administration behandler de indkomne høringssvar.​​

​​​To scenarier (A og B) for ét skoledistrikt i Rønne

Der arbejdes med to forskellige scenerier for, hvordan man kan samle de to skoledistrikter i Rønne til ét. Udarbejdelsen af de to scenarier tager udgangspunkt i input fra en række møder og workshops holdt med ledelsesteam, skolebestyrelser, personale og elevråd fra de to skoler Åvangsskolen og Søndermarksskolen.

​Scenarie A:
I scenarie A lægges der op til en distriktsskole med to afdelinger opdelt efter elevernes alder og klassetrin.

En afdeling med elever fra 0.-5. årgang på den nuværende Søndermarksskole.
En afdeling med elever 6.–9. årgang på den nuværende Åvangsskole.


​Scenarie​ B:
Scenarie B er en distriktsskole med to afdelinger fra 0.–9. årgang.


Dagsordenspunkt og referat fra Kommunalbestyrelsens behandling den 29. februar​ ​​

Tids- og procesplan

Overordnet procesplan for oprettelse af ét skoledistrikt i Rønne 2025
2024
Januar 
 09.01.24 Temadrøftelse på Børne - og Skoleudvalgsmøde.
 16.01.24 Dialogmøde med Børne- og Skoleudvalget og skolebestyrelserne for de to nuværende skoler i Rønne.
Februar 
 

06.02.24 Det indstilles, at Børne-og Skoleudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at Kommunalbestyrelsen beslutter at sende de to scenarier for distriktssammenlægning i Rønne august 2025 til høring.

 

21.02.24 Det indstilles, at Økonomi-og Klimaudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at Kommunalbestyrelsen beslutter at sende de to scenarier for distriktssammenlægning i Rønne august 2025 til høring.

 

29.02.24 Kommunalbestyrelsen træffer på baggrund af udvalgenes anbefalinger, beslutning om at sende de to scenarier for distriktssammenlægning i Rønne august 2025 i høring. Høringsperioden er 8 uger.

Marts 
 

01.03.24 Høringsforslag for ny skolestruktur i Rønne 2025 offentliggøres og sendes til de berørte skolebestyrelser på henholdsvis Søndermarksskolen og Åvangsskolen. Høringsforslag sendes ligeledes til Handicaprådet og Ungerådet. Derudover offentliggøres høringsforslaget på skolernes hjemmeside, samt Bornholms Regionskommunes hjemmeside.

Høringsperioden løber fra den 01.03.24 – den 26.04.24

April 
 

26.04.24 Høringsperioden på 8 uger udløber.

Hvis der er fremsat indsigelser i løbet af høringsperioden, er behandlingsperioden på 4 uger fra høringsfristens udløb.

Behandlingsperioden løber fra den 26.04.24 – den 24.05.24

Maj 
 24.05.23 Behandlingsperioden på de 4 uger efter høringsfristen udløber.
Juni 
 

04.06.24 Børne–og Skoleudvalget behandler høringsforslag og anbefaler et scenarie for distriktssammenlægning i Rønne august 2025. Børne–og Skoleudvalget indstiller det anbefalede scenarie til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

 

19.06.24 Økonomi- og Klimaudvalget behandler anbefaling af scenarie for distriktssammenlægning i Rønne august 2025 og indstiller anbefalingen til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

 27.06.24 Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om det endelige scenarie for distriktssammenlægning i Rønne august 2025.
Juli 
August 
 

Der nedsættes en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppens formål er at udarbejde procesplan for implementering af ny skolestruktur, der træder i kraft august 2025.


​​​Høring og politisk behandling

Der bliver en høringsperiode på otte uger fra 1. marts til 26. april, hvor alle kan komme med kommentarer og indsigelser i forhold til de to scenarier. Herefter er der en periode på fire uger, hvor Center for Skoles administration behandler de indkomne høringssvar.

Den endelige fastlæggelse af scenarie (A eller B) sker på kommunalbestyrelsesmøde den 27. juni 2024.​​​​​​


Kontakt

Har du spørgsmål til den igangværende proces for ét skoledistrikt i Rønne 2025, er du velkommen til at kontakte:

Center for Skole
Administration og rådgivning
Ullasvej 23,1.
3700 Rønne

Tlf. 56 92 00 00