Skip Navigation LinksBRK Borger Børn, unge, familie Skoler Hans Rømer Skolen

Hans Rømer Skolen

Hans Rømer Skolen  

Skolens værdier

Link til skolens undervisnings miljø vurdering:
Overbliksrapport_-_Hans_R_mer_Skolen_(05-11-14).pdf

Skolens historie

I november 2007 vedtog kommunalbestyrelsen en ny skolestruktur på Bornholm, som trådte i kraft d. 1. august 2008.
Den nye struktur betød, at Bornholm i stedet for at have 13 selvstændige skoler i stedet fik 4 distriktsskoler, bestående af 3 afdelingsskoler med hver deres fysiske lokalitet.
Hans Rømer Skolen var en af de fire distriktsskoler med afdelingsskolerne Aaker, Mosaik og Vestermarie.
Skolebetyrelsen besluttede i løbet af første halvår af august 2010 at samle overbygningen på afdeling Aaker. Det betød at afdeling Mosaik, der hidtil havde til huse på to matrikler, i henholdsvis Østerlars og Østermarie, nu skulle samles et sted. Valget faldt på at afdeling Mosaik skulle samles i bygningerne i Østerlars.
I 2015 blev de tre afdelinger samlet til en fælles skole, Hans Rømer skolen, som er beliggende Hans Rømers Vej 27, hvor der har været skole siden 1954.
 
 
 

Karaktergennemsnit

 

Ledelse

Per Arndal
Skoleleder og leder af mellemtrin 
Per.Arndal@brk.dk

56 92 34 12

 

Jesper Lykkegaard
Leder af overbygning

Jesper.Lykkegaard@brk.dk

56 92 34 05

 

Merethe Funch Jørgensen
Leder af indskoling og SFO
 

merethe.funch.joergensen@brk.dk

56 92 42 87

 

 

Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsens sammensætning samt referater kan ses på følgende link:

http://hansroemerskolen.skoleporten.dk/sp/dokumenter/027481e8-b590-4251-97d0-714e611c4b0c/

 

En dag i Almindingen

Kontakt

Hans Rømer Skolen

Skolevej 7

3720 Åkirkeby

56 92 34 00

HansRoemerSkolen@brk.dk

EAN: 5798009988638