kridt og tavle
Del på facebook

Kongeskærskolen

 

Kongeskærskolen i Allinge er Danmarks smukkest beliggende almene folkeskole med elever fra 0.-9.kl.

 

Kongeskærskolen er en skole på Nordlandet, hvor faglighed understøttes af aktiv kontakt med lokalområdet, naturen og verden omkring.

Kongeskærskolen arbejder med LUKSUS-dage, der er hele dage, hvor to venskabsklasser tager ud i den bornholmske natur og kultur. Hver klasse har ca. 8 af sådanne dage om året.
Kongeskærskolen arbejder målrettet med elevernes trivsel. Bl.a. har vi trivselskonferencer hvor klassens voksne sammen med kommunens inklusionskonsulent gennemgår eleverne trivselsmåling.

Du finder mere information om skolen på Skoleporten.

 

Skolens værdier

Her kan du læse om Kongeskærskolens værdier (PDF).

Karaktergennemsnit

Her kan du se de seneste karaktergennemsnit for skolens afgangsklasser.  

Ledelse

Skoleleder
Lene Schäd
Tlf: 56 92 29 40
Mail: Lene.Schaed@brk.dk

 

Leder af indskoling og SFO
Tania Karlshøj-Nielsen
Tlf: 56 92 29 34
Mail: Tania.Karlshoj-Nielsen@brk.dk

Skolebestyrelsen

Her kan du se skolebestyrelsens medlemmer (PDF)

Kontakt

Kongeskærskolen
Strandvejen 14
3770 Allinge
Tlf. 56 92 29 30
Mail: kongeskaerskolen@brk.dk

 

Træffetid: man-fre 7.30-15-30

EAN: 5798009973634

Skoleporten

Link til Skoleporten