Generelt om skoleområdet

Bornholms Regionskommune har 6 almene folkeskoler: Aavangsskolen og Søndermarksskolen i Rønne, Hans Rømer Skolen i Aakirkeby, Paradisbakkeskolen i Nexø, Kongeskærskolen i Allinge og Svartingedal Skole i Hasle.

Hertil kommer Heldagsskolen og specialskolen Kildebakken samt
10. klasseskolen og Dybdalsskolen, der begge er afdelinger under Ungdomsskolen.

På denne side finder du kort over skolernes placering og skoledistrikternes omfang.

Du kan finde mere information på de enkelte skolers hjemmeside.

​Sådan indskriver du dit barn i børnehaveklasse

Du kan læse om indskrivning til børnehaveklasse på Pladsanvisningen under punktet "Indskrivning til børnehaveklasse".

Udsat skolestart

Du kan læse om mulighederne for at få udsat skolestarten på Pladsanvisningen under punktet "Udsat skolestart". 
 

Skolefritidsordning

Hos Pladsanvisningen kan du læse om indskrivning i skolefritidsordning (SFO). Her finder du også oplysninger om digital pladsanvisning, visitationsregler, takster, fripladsordninger m.m.

Hvis du vil læse om de fælles mål og indhold i SFO kan du finde det på følgende link: Mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordninger.

Du kan læse mere om skolefritidsordninger, herunder åbningstider, på de enkelte skolers hjemmeside.

Flytning/ind- og udmeldelse

Hvis du skal indmelde dit barn i en skole (for eksempel ved flytning til Bornholm eller ved flytning lokalt på Bornholm) skal du kontakte den skole, dit barn skal indmeldes i.
Hvis du skal flytte til en anden skole her på Bornholm eller i det øvrige land skal du meddele dette til barnets nuværende og kommende skole.

Hvis du er i tvivl om, hvilket skoledistrikt, du bor i eller flytter til kan du kontakte Center for Skole, Kultur og Fritid på mail: skf@brk.dk 

Skoleskift

Her kan du anmode om skoleskift på Bornholm

Har du brug for hjælp, kan du kontakte Skole, Kultur og Fritid på skf@brk.dk

Buskørsel

Hvis dit barn bor så langt fra skolen, at barnet er berettiget til skolebuskort, skal skolen sørge for dette. Har du spørgsmål om skolebuskørsel kan du rette henvendelse til skolens kontor. 

Elever, der opfylder nedenstående afstandskriterier til den afdeling indenfor distriktsskolen, de er indskrevet på, er kørselsberettigede.
 
0. - 3. klasse 2,5 km.
4. - 6. klasse 6,0 km.
7. - 9. klasse 7,0 km.
10. klasse 9,0 km.
 
Elever, der vælger anden skole end distriktsskolen, er ikke kørselsberettigede, dog er elever, der fra skoleårets start begynder i 0. klasse eller 7. klasse på en anden folkeskole end distriktsskolen, kørselsberettigede, såfremt ovenstående afstandskriterier er opfyldt i forhold til den valgte skole.
Hvis du vil undersøge, hvor langt der er fra din bopæl til skolen kan du finde afstanden på krak.dk
 
Du kan finde flere oplysninger om busruter og køreplaner på www.bat.dk  

Forsikring

Det er fra 1. januar 2013 forældrenes ansvar at ulykkesforsikre deres børn.
Du kan læse mere om almindelige forsikringsforhold for børn i dagtilbud og skole på dette link: Hvem har ansvaret?

Fototilladelse

Hvis dit barn allerede har været i dagpleje, vuggestue eller børnehave på Bornholm er du allerede blevet bedt om en fototilladelse, der tillader institutionen eller skolen at anvende dit barns foto på Bornholms Regionskommunes hjemmeside, publikationer og sociale medier.
Når dit barn starter i skole og du ikke tidligere har givet en fototilladelse vil skolen bede om en fototilladelse for dit barn.

Du kan udfylde og sende din fototilladelse her: Onlineblanket
Du kan få nærmere information om fototilladelse på den enkelte skole.

Kørselstilladelse

På skolerne kan der opstå behov for at transportere elever i skolens egne, i andre forældres eller i personalets egne biler, hvis klassen skal på ekskursion e. lign.
Derfor beder skolen på forhånd forældrene om en kørselstilladelse til sådanne arrangementer.
Du kan få nærmere information om kørselstilladelse på den enkelte skole. 

Politikker, beredskabsplaner m.v.

Vil du læse om de vedtagne politikker om børn, unge og inklusion eller om beredskabsplaner mod seksuelle overgreb, overgange i barnets liv m.v. finder du mere på linket: Til vores samarbejdspartnere.

Du kan finde skolepolitikken, læsemålsætning, matematikmålsætning, it-strategien på skoleområdet m.v. på linket: Politikker.

Skolemad

Skolemaden leveres af DeViKa, kommunens madvirksomhed. Se DeViKas kontrolrapport.

Det er skolens skolebestyrelser der bestemmer hvilke madordninger der er gældende på den enkelte skole.

Skolemaden til Kongeskær, Svartingedal og Hans Rømer-skolen i Aakirkeby købes som salatbar og små lækre retter på skolen.

Pjece om salatbar

Menuplan findes på skolernes intranet, men her kan du se et eksempel på menuplan.

Kontakt vedr. skolemaden sker til
DeVika Sønderbo - 5692 6590 eller mail madogfro@brk.dk

Åben Skole

Kontakt mellem folkeskoler, foreninger og erhvervsliv i samarbejdet om Åben Skole.

Foreninger, erhvervsliv og kulturinstitutioner kan indsende forslag til samarbejdsmuligheder ved hjælp af Aktørbankskemaet, som du finder link til her: Aktørbankskema 
Det udfyldte skema sendes med digital signatur eller NEMID.
Du kan også sende det via mail til Center for Skole, Kultur og Fritid på adressen skf@brk.dk
 
Kontakten mellem folkeskoler, foreninger og erhvervsliv skal foregå let og ubesværet for alle parter. Den nemmeste måde at komme i kontakt med hinanden på er ved at bruge telefon eller mail. Eksterne aktører, det vil sige foreninger, kulturinstitutioner og erhvervsvirksomheder, kan kontakte de enkelte skoler ved at henvende sig til skolelederen.

Kongeskærskolen 0. til 9.kl. (Allinge). Kontakt skoleleder Lene Schäd Lene.Schaed@brk.dk  eller mobil 24 29 74 21

Svartingedal Skole 0. til 6. kl. og asylklasser (Hasle). Kontakt skoleleder Helle Krakau Holm Helle.Krakau.Holm@brk.dk eller tlf. 56 92 33 09
 
Specialskolen Kildebakken i Tejn. Kontakt skoleleder Lise Dandanell Lise.Dandanell@brk.dk eller mobil 30 18 22 63
 
Heldagsskolen i Østermarie. Kontakt skoleleder Gert Andersen Gert.Andersen@brk.dk eller mobil 30 18 17 36
 
Hans Rømer Skolen 0. til 9. kl. (Åkirkeby). Kontakt skoleleder Per Arndal Per.Arndal@brk.dk eller mobil 30 18 20 50
 
Paradisbakkeskolen 0. til 9. kl. og modtagelsesklasser (Nexø). Kontakt skoleleder Pia Laub Tofte Pia.Laub.Tofte@brk.dk eller mobil 30 18 20 49
 
Rønneskolen med 3 afdelinger (Åvang 0. til 9. kl., Østre 6. til 9. kl., Søndermark 0. til 9. kl.). Kontakt skoleleder Andreas Grosbøll Andreas.Grosboell@brk.dk  eller mobil 30 18 21 57
 
10. klasseskolen. Kontakt ungdomsskoleleder Groa Bille Brahe Groa.Bille.Brahe@brk.dk eller mobil 30 18 17 43
 
Skolerne kan omvendt anvende de kontaktoplysninger, der fremgår af ”Aktørbankskemaet”.

Digital Post

Send digital post til Center for Skole, Kultur og Fritid.

Til ikke-personfølsom post

Til personfølsom post

Skolerne på Bornholm

Klik på nedenstående link for at se et kort over skolerne og skoledistrikterne

Kort over skoler og skoledistrikter (PDF)