Generelt om skoleområdet

Bornholms Regionskommune har 5 almene folkeskoler med i alt 7 skoleafdelinger:


Rønneskolen med afdelingerne Østre, Åvang og Søndermark.
Hans Rømer Skolen (Åkirkeby), Paradisbakkeskolen (Nexø), Kongeskærskolen (Allinge) og Svartingedal Skole (Hasle).

Hertil kommer Heldagsskolen og specialskolen Kildebakken samt
10. klasseskolen og Dybdalsskolen, der begge er afdelinger under Ungdomsskolen.

På denne side finder du kort over skolernes placering og skoledistrikternes omfang.

Du kan finde mere information på de enkelte skolers hjemmeside.

​Sådan indskriver du dit barn i børnehaveklasse

Du kan læse om indskrivning til børnehaveklasse på Pladsanvisningen under punktet "Indskrivning til børnehaveklasse".

Udsat skolestart

Du kan læse om mulighederne for at få udsat skolestarten på Pladsanvisningen under punktet "Udsat skolestart". 
 

Skolefritidsordning

Hos Pladsanvisningen kan du læse om indskrivning i skolefritidsordning (SFO). Her finder du også oplysninger om digital pladsanvisning, visitationsregler, takster, fripladsordninger m.m.

Hvis du vil læse om de fælles mål og indhold i SFO kan du finde det på følgende link: Mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordninger.

Du kan læse mere om skolefritidsordninger, herunder åbningstider, på de enkelte skolers hjemmeside.

Flytning/ind- og udmeldelse

Hvis du skal indmelde dit barn i en skole (for eksempel ved flytning til Bornholm eller ved flytning lokalt på Bornholm) skal du kontakte den skole, dit barn skal indmeldes i.
Hvis du skal flytte til en anden skole her på Bornholm eller i det øvrige land skal du meddele dette til barnets nuværende og kommende skole.

Hvis du er i tvivl om, hvilket skoledistrikt, du bor i eller flytter til kan du kontakte Center for Skole, Kultur og Fritid på mail: skf@brk.dk 

Buskørsel

Hvis dit barn bor så langt fra skolen, at barnet er berettiget til skolebuskort, skal skolen sørge for dette. Har du spørgsmål om skolebuskørsel kan du rette henvendelse til skolens kontor. 

Elever, der opfylder nedenstående afstandskriterier til den afdeling indenfor distriktsskolen, de er indskrevet på, er kørselsberettigede.
 
0. - 3. klasse 2,5 km.
4. - 6. klasse 6,0 km.
7. - 9. klasse 7,0 km.
10. klasse 9,0 km.
 
Elever, der vælger anden skole end distriktsskolen, er ikke kørselsberettigede, dog er elever, der fra skoleårets start begynder i 0. klasse eller 7. klasse på en anden folkeskole end distriktsskolen, kørselsberettigede, såfremt ovenstående afstandskriterier er opfyldt i forhold til den valgte skole.
Hvis du vil undersøge, hvor langt der er fra din bopæl til skolen kan du finde afstanden på krak.dk
 
Du kan finde flere oplysninger om busruter og køreplaner på www.bat.dk  

Forsikring

Det er fra 1. januar 2013 forældrenes ansvar at ulykkesforsikre deres børn.
Du kan læse mere om almindelige forsikringsforhold for børn i dagtilbud og skole på dette link: Hvem har ansvaret?

Fototilladelse

Hvis dit barn allerede har været i dagpleje, vuggestue eller børnehave på Bornholm er du allerede blevet bedt om en fototilladelse, der tillader institutionen eller skolen at anvende dit barns foto på Bornholms Regionskommunes hjemmeside, publikationer og sociale medier.
Når dit barn starter i skole og du ikke tidligere har givet en fototilladelse vil skolen bede om en fototilladelse for dit barn.

Du kan udfylde og sende din fototilladelse her: Onlineblanket
Du kan få nærmere information om fototilladelse på den enkelte skole.

Kørselstilladelse

På skolerne kan der opstå behov for at transportere elever i skolens egne, i andre forældres eller i personalets egne biler, hvis klassen skal på ekskursion e. lign.
Derfor beder skolen på forhånd forældrene om en kørselstilladelse til sådanne arrangementer.
Du kan få nærmere information om kørselstilladelse på den enkelte skole. 

Politikker, beredskabsplaner m.v.

Vil du læse om de vedtagne politikker om børn, unge og inklusion eller om beredskabsplaner mod seksuelle overgreb, overgange i barnets liv m.v. finder du mere på linket: Til vores samarbejdspartnere.

Du kan finde skolepolitikken, læsemålsætning, It-strategi på skoleområdet m.v. på linket: Politikker.

Skolemad

Skolemaden leveres af DeViKa, kommunens madvirksomhed. Se DeViKas kontrolrapport.

Det er skolens skolebestyrelser der bestemmer hvilke madordninger der er gældende på den enkelte skole.

Skolemaden til Kongeskær, Svartingedal og Hans Rømer-skolen i Aakirkeby købes som salatbar og små lækre retter på skolen.

Pjece om salatbar

Menuplan findes på skolernes intranet, men her kan du se et eksempel på menuplan.

Kontakt vedr. skolemaden sker til
DeVika Sønderbo - 5692 6590 eller mail madogfro@brk.dk

Åben Skole

Kontakt mellem folkeskoler, foreninger og erhvervsliv i samarbejdet om Åben Skole.

Foreninger, erhvervsliv og kulturinstitutioner kan indsende forslag til samarbejdsmuligheder ved hjælp af Aktørbankskemaet, som du finder link til her: Aktørbankskema 
Det udfyldte skema sendes med digital signatur eller NEMID.
Du kan også sende det via mail til Center for Skole, Kultur og Fritid på adressen skf@brk.dk
 
Kontakten mellem folkeskoler, foreninger og erhvervsliv skal foregå let og ubesværet for alle parter. Den nemmeste måde at komme i kontakt med hinanden på er ved at bruge telefon eller mail. Eksterne aktører, det vil sige foreninger, kulturinstitutioner og erhvervsvirksomheder, kan kontakte de enkelte skoler ved at henvende sig til skolelederen.

Kongeskærskolen 0. til 9.kl. (Allinge). Kontakt skoleleder Lene Schäd Lene.Schaed@brk.dk  eller mobil 24297421

Svartingedal Skole 0. til 6. kl. og asylklasser (Hasle). Kontakt konstitueret skoleleder Helle Krakau Holm Helle.Krakau.Holm@brk.dk eller tlf. 56923309
 
Specialskolen Kildebakken i Tejn. Kontakt skoleleder Lise Dandanell Lise.Dandanell@brk.dk eller mobil 30182263
 
Heldagsskolen i Østermarie. Kontakt skoleleder Gert Andersen Gert.Andersen@brk.dk eller mobil 30181736
 
Hans Rømer Skolen 0. til 9. kl. (Åkirkeby). Kontakt skoleleder Per Arndal Per.Arndal@brk.dk eller mobil 30182050
 
Paradisbakkeskolen 0. til 9. kl. og modtagelsesklasser (Nexø). Kontakt skoleleder Pia Laub Tofte Pia.Laub.Tofte@brk.dk eller mobil 30182049
 
Rønneskolen med 3 afdelinger (Åvang 0. til 9. kl., Østre 0. til 9. kl., Søndermark 0. til 9. kl.). Kontakt skoleleder Andreas Grosbøll Andreas.Grosboell@brk.dk  eller mobil 30182157
 
10. klasseskolen. Kontakt ungdomsskoleleder Groa Bille Brahe Groa.Bille.Brahe@brk.dk eller mobil 30181743
 
Skolerne kan omvendt anvende de kontaktoplysninger, der fremgår af ”Aktørbankskemaet”.